Od 490 do 1000 złotych co miesiąc otrzyma 374 warszawskich sportowców – stypendystów m.st. Warszawy. Tegoroczna pula środków dla zawodników to aż 1 900 000 złotych. Pieniądze te trafią do najwybitniejszych reprezentantów stolicy, którzy trenują ponad 40 dyscyplin w 71 klubach.

Inwestujemy w sport i młodych. Silne kadry stołecznych klubów to szansa na kolejne tytuły mistrzowskie i nowe medale. Dzięki stypendiom sportowym m.st. Warszawy, adepci przeróżnych dyscyplin, będą mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje kariery. W tym roku środków jest wyjątkowo dużo. To przede wszystkim wynik doskonałej formy młodych warszawskich sportowców. Ich wyjątkowe sukcesy są dla nas potwierdzeniem, że pieniądze te zostały dobrze ulokowane – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Na tegoroczne stypendia sportowe m.st. Warszawy przeznaczono 1 900 000 złotych. To aż o 650 000 złotych więcej niż w latach 2015 i 2014. Środki te będą wypłacane miesięcznie, w dziewięciu ratach, do końca roku.

Stypendia trafią do 374 sportowców, którzy w 2015 roku wyróżnili się najlepszymi wynikami w rywalizacji. Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy wraz z pełną listą zawodników można znaleźć tutaj.

Do kogo trafią stypendia?
W zależności od uzyskanego rezultatu, wysokość stypendium sportowego, wyniesie od 490 do 1000 złotych. W roku minionym wypłacano wsparcie w kwotach od 400 do 800 złotych. Najwyższe stypendium indywidualne (1000 zł miesięcznie) za wynik w rywalizacji seniorów, młodzieżowców lub juniorów na poziomie światowym przyznano dziewięciu zawodnikom.

Najwięcej pieniędzy trafi do stypendystów, którzy w ubiegłym roku zdobyli złote, srebrne lub brązowe medale w indywidualnej oraz drużynowej rywalizacji na poziomie Mistrzostw Polski. Będzie to aż 327 stypendystów (250 w 2015 roku). W tej grupie ponad stu zawodników osiągnęło w ubiegłym roku mistrzowskie rezultaty w sportach zespołowych lub konkurencjach drużynowych. Są wśród nich piłkarze nożni i wodni, koszykarze oraz baseballiści.

Medalistom w rywalizacji krajowej – seniorów, młodzieżowców lub juniorów – wypłaconych zostanie łącznie ponad 1,5 miliona złotych. Wysokość przelewu na konto zawodnika z takim wynikiem, to co 30 dni 580 zł w konkurencji indywidualnej lub 490 zł w drużynowej.

Najwięcej dla wioślarzy
Najwięcej stypendystów Warszawa ma wśród uprawiających wioślarstwo – 39 osób oraz lekkoatletykę – 32 osoby. Atleci i mistrzowie „długich wioseł”, to od lat stołeczni liderzy. Wśród wyróżniających się sportów jest również piłka wodna i jej 30 przedstawicieli z dwóch klubów: UKS Pałac Młodzieży „Syrena” oraz Uczniowskiego Klubu Piłki Wodnej Legia Warszawa. Stypendia otrzyma także m.in. 24 zawodników judo i 22 szermierzy. Wśród pozostałych stypendystów znajdują się przedstawiciele takich dyscyplin jak: akrobatyka sportowa, boks, brydż, łyżwiarstwo, orientacja sportowa, snowboard, szachy czy żeglarstwo.

Wsparcie dla niepełnosprawnych
Comiesięczne wsparcie finansowe Prezydent Warszawy za swoje sportowe wyniki otrzyma 13 sportowców niepełnosprawnych. W ubiegłym roku stypendia otrzymało 14 takich zawodników, a w 2014 zaledwie czterech. Razem otrzymają blisko 100 000 złotych.

Czworo z nich otrzyma najwyższe stypendia, w sumie po 9 000 złotych do końca roku. To troje szermierzy i pływak z Integracyjnego Klubu Sportowego AWF. Wsparcie otrzyma również niepełnosprawna tenisistka stołowa z tego samego klubu.

W tym roku na liście stypendystów po raz pierwszy pojawiły się niepełnosprawne przedstawicielki gier zespołowych. Zawodniczki Mazowieckiego Klubu Sportowego „Mazowsze” w 2015 roku wywalczyły medale na międzynarodowych zawodach w piłce nożnej oraz siatkowej.

Osoba niepełnosprawna z najwyższym wynikiem w indywidualnych Mistrzostwach Świata otrzyma co miesiąc 1000 zł, natomiast ta z sukcesami w europejskiej rywalizacji drużynowej po 700 zł miesięcznie.

Zasady przyznawania stypendiów
O kwocie przyznanego świadczenia decyduje osiągnięty wynik – od mistrzostw świata seniorów do mistrzostw Polski juniorów. Pod uwagę brana jest również dyscyplina. W przypadku gier zespołowych, członkowie drużyn mogą otrzymać maksymalnie 85% wartości stypendium odpowiadającego wynikowi uzyskanemu w rywalizacji indywidualnej.

O wsparcie dla swoich zawodników mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia kultury fizycznej, jak i każdy sportowiec indywidualnie. Do wniosku powinno być dołączone poświadczenie uzyskania wyniku ujętego w uchwale. Stypendia przyznawane są na czas określony, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.

Stypendia sportowe m. st. Warszawy udzielane są od 2003 r. Ich wysokość oraz warunki przyznawania reguluje Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LIV/1575/2013. Wsparcie finansowe przydzielane jest zawodnikom, którzy spełnią łącznie wszystkie kryteria zawarte w tym dokumencie. Wśród wymagań znajdują się m.in.: zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy, nieukończony 23 rok życia (nie dotyczy sportowców niepełnosprawnych) oraz uzyskanie w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wyniku sportowego określonego w uchwale.

Najważniejsze informacje:

  • liczba stypendystów – 374 (w 2015 – 305, w 2014 r. – 295)
  • liczba klubów – 71 (w 2015 roku – 65, w 2014 roku – 54)
  • liczba dyscyplin – 41 (w 2015 roku – 37, w 2014 roku – 35)
  • najwyższe stypendium – 1000 zł brutto miesięcznie (łącznie do końca roku 9000 zł)
  • najniższe stypendium – 490 zł brutto miesięcznie (łącznie do końca roku 4410 zł)

UM Warszawa

Zobacz również: