Ratownictwo medyczne jest jedną z najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Od szybkości dojazdu karetki i jakości pomocy medycznej zależy ludzkie życie. Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, doskonale spełnia te kryteria, o czym świadczy nagroda wręczona dyrektorowi PSRM Piotrowi Kosylowi.
Podczas uroczystości w siedzibie Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu zebrali się przedstawiciele Zarządu Powiatu ze Starostą Janem Żychlińskim, przedstawiciele kapituły Mazowieckiej Nagrody Jakości z Przewodniczącym Tadeuszem Glazerem i pracownicy stacji. Gościem Honorowym spotkania był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Jak powiedział Przewodniczący Kapituły Tadeusz Glazer- Mazowiecka Nagroda Jakości przyznawana jest tym organizacjom, które wdrożyły „TQM” (Total Quality Management) czyli filozofię zarządzania firmą poprzez stałe podnoszenie jakości działania we wszystkich jej aspektach. Nagroda została przyznana na szczeblu regionalnym, ale jej kryteria oparte są na kryteriach Europejskiej Nagrody Jakości, co pozwala na porównanie wyników na szczeblach: regionalnym , krajowym i europejskim. Konkursowi od lat patronują: Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Mazowiecka jakość okiem Marszałka
Marszałek Adam Struzik wręczając nagrodę stwierdził, że samorząd woj. mazowieckiego dużą wagę przywiązuje do jakości usług. Generalnie te narody, które stawiają na jakość produktów, usług i organizację kultury pracy- odnoszą sukcesy w świecie. Ostatnie dane dotyczące polityki spójności (z października 2015 r.) mówią że Mazowsze jest regionem, który ma największą dynamikę rozwoju w Europie. Skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2008-2013 wyniósł 26%, co daje nam pierwsze miejsce wśród regionów europejskich, niemałe znaczenia ma w tej dziedzinie kryterium jakości.
Zdaniem Marszałka Struzika, Powiat Warszawski Zachodni wnosi bardzo poważny wkład do pkb Mazowsza i jest liderem w rozwoju całego regionu. -Cieszę się, że mogę wręczyć nagrodę dla PSRM, która kooperuje z jednostką wojewódzką – ze Stacją Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” Warszawa. Jakość usług w placówkach ochrony zdrowia, które świadczą pomoc doraźną decyduje o ludzkim życiu. Gratuluję całej załodze Stacji, bowiem od pracy wszystkich zatrudnionych tam osób zależy jakość działania całej placówki- powiedział Marszałek Struzik.
Do gratulacji przyłączył się również Starosta Warszawski Zachodni. -W imieniu członków Zarządu Powiatu pragnę wyrazić radość z tego, że nasza jednostka otrzymuje tak zaszczytne wyróżnienie. Nagroda jest świadectwem kultury pracy i jakości w niezwykle ważnym, delikatnym obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Słowa uznania kieruję do Dyrektora PSRM Piotra Kosyla i całego zespołu. Warto zauważyć, że ratownicy naszej stacji od kilku lat biorą udział w międzynarodowych zawodach ratownictwa medycznego i odnoszą tam sukcesy, co również świadczy o jakości ich pracy. Dyrektorowi udało się stworzyć świetny zespół fachowców- powiedział Starosta.
To już ponad 10 lat!
Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego w PWZ powołano Uchwałą Rady Powiatu 28 kwietnia 2005 r. Początkowo w jej strukturze działały w Błoniu 3 zespoły ratownictwa medycznego: dwa zespoły wypadkowe (obecnie podstawowe) i jeden zespół reanimacyjny (obecnie specjalistyczny). W 2008 roku powstała pierwsza podstacja w Starych Babicach z zespołem podstawowym, rok później stworzono kolejną w Ożarowie Maz. i następną w 2010 r. w Łomiankach z zespołem specjalistycznym.
Obecnie PSRM dla PWZ dysponuje 4 zespołami ratownictwa medycznego dwoma podstawowymi i dwoma specjalistycznymi. Punkty wyczekiwania nadal działają w: Błoniu, Ożarowie Maz., Starych Babicach i Łomiankach. W całej Stacji pracuje ponad 60 osób.
Zmiana w strukturze powiatowej PSRM nastąpiła w 2012 r. Na mocy decyzji Wojewody Maz. wyodrębniono ze Stacji biuro wezwań i przeniesiono je do centrum dyspozytorskiego w Warszawie. Od lipca 2012 r. wszystkie wezwania dotyczące pomocy medycznej trafiają zatem do Warszawy i stamtąd są dysponowane zespoły ratownictwa medycznego na naszym terenie.
 O jakości pracy naszej powiatowej placówki dobrze świadczą także przyznane wcześniej certyfikaty i nagrody. W 2013 r. jednostka zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Perły Medycyny”, a rok później przeszła pozytywnie certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001/ 2008.
Nasze ratownictwo działa obecnie w 1 Rejonie Operacyjnym, do którego należy Miasto Stołeczne Warszawa, oraz powiaty: legionowski i wołomiński. Karetki, których w tym rejonie jest 70, obsługują obszar zamieszkiwany przez ok. 2,5 mln osób.
Wraz ze zmianami organizacyjnymi wprowadzono kilka nowości, które mają znaczenie z punktu widzenia mieszkańców powiatu. Np. w punkcie dowodzenia na ul. Hożej w Warszawie, oprócz dyspozytora znajduje się lekarz- koordynator medyczny. W sytuacjach wątpliwych to właśnie lekarz podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wyjazdu karetki.
Wszystkie ambulanse wyposażono w system szczegółowego monitoringu satelitarnego, a także w urządzenia pozwalające na teletransmisję EKG, które umożliwiają bezpośrednie połączenie się ze szpitalem i odczyt zapisów przez lekarza kardiologa. Oczywiście, jak dotąd, funkcjonuje także lotnicze pogotowie ratunkowe. Dwa helikoptery stacjonują na lotnisku bemowskim.
Nasza PSRM jest najmłodszym pogotowiem w woj. mazowieckim, współpraca z całym rejonem układa się dobrze, a czas dojazdu do osób potrzebujących pomocy stale się zmniejsza. W tym rejonie operacyjnym, w roku minionym zanotowano blisko 23 tys. wyjazdów, co plasuje rejon na 1 miejscu w Polsce.
Osobom zainteresowanym tematem polecamy stronę internetową:
www.ratownictwopwz.pl                                                                                                                                     

Zobacz również: