Wyścig Legia MTB Ma­raton 7 maja zawita do Gmi­ny Kampinos. Już teraz zapraszamy wszystkich mi­łośników jazdy rowerowej, szczególnie mieszkańców gminy, którzy zwolnieni będą z opłaty startowej.
Chcemy stworzyć grupę rowerową – reprezentację Gminy Kampinos, dlatego wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z urzędem: tel. 22 725 00 40, adm@kampinos.pl.
Przygotujemy jednolite koszulki, aby wyróżniać się na trasie rajdu. Na pewno będzie cieka­wie i atrakcyjnie!

Zobacz również: