W kasie Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej brakuje 116 tysięcy złotych. Tak wykazała kontrola, a o przywłaszczenie pieniędzy podejrzewane są dwie pracownice. Sprawą już zajmuje się prokuratura, a kasa miasta jest nieczynna.

Oficjalne oświadczenie o powodach tymczasowego zamknięcia kasy w Urzędzie Miasta Podkowy podał burmistrz Artur Tusiński. Jak powiedział, na skutek kontroli kasowej, zgodnie z przyjętym w styczniu 2015 r. „Harmonogramem kontroli wewnętrznych” i wykrytych nieprawidłowości, kasa Urzędu Miasta została zamknięta. Kontrola wykazała m.in. brak w kasie ponad 116 tys. złotych.

To już druga afera wykryta przez nowe władze Urzędu Miasta Podkowy, którym przewodniczy wybrany w listopadzie 2014 r. nowy burmistrz. Pierwsza dotyczyła firm budujących Zespół Szkół przy ul. Jana Pawła II w okresie 2010-2012 roku. Firmy domagały się kilkumilionowych zwrotów, ale z kilkoma z nich została zawarta ugoda. Dzięki temu w budżecie zaoszczędzono jakieś ponad 225 tys. zł, a kolejne sprawy zostały zamknięte. Pozostają jeszcze sprawy roszczeń z dwóch toczących się procesów na kwotę ponad miliona złotych z odsetkami i kosztami sądowymi.

Obecna sprawa jest również poważna i gdyby nie kontrola, to przekręt mógłby nie wyjść na jaw. Podczas wyjaśnień pracownicy urzędu złożyli oświadczenia opisujące: proceder pobierania bez pokwitowań pieniędzy z kasy od 2013 r. przez byłą skarbnik miasta, wynoszenia dokumentacji finansowej i dokumentacji postępowań przetargowych oraz bieżących dokumentów miasta przez byłą skarbnik miasta oraz byłą kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej. Osoba odpowiedzialna za stan kasy również przyznała się do przywłaszczenia gotówki.

Skarbnik została odwołana rok temu, a w październiku 2015 r. ustał dopiero jej stosunek pracy. Kasjerka została zwolniona 3 marca tego roku. Podejrzane oddały miastu na początku marca kwoty: 12 tys. zł i 18 tys. 200 złotych. Jednak to niewiele i władze wystąpiły o zwrot pozostałych pieniędzy.

Skarbnik zwróciła też część dokumentów finansowych za lata 2010-2013, w tym Księgę Inwentaryzacyjną, ale brakuje części dokumentacji za 2014 rok. Natomiast była kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej została wezwana do zwrotu wyniesionych dokumentów. Sprawy trafiły Prokuratury Rejonowej w Grodzisku, która wszczęła postępowanie.

Równolegle do czynności podejmowanych przez prokuraturę, miasto Podkowa Leśna przeprowadzi audyt mający na celu skontrolowanie przez biegłych rewidentów dokumentów finansowych oraz przepływów pieniężnych w Urzędzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotychczasowe audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w okresie 2013-2016 roku nie obejmowały swoim zakresem gospodarki pieniężnej za te lata poinformował Artur Tusiński.

Ostatnia przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta Podkowy obejmowała okres 1 styczeń 2012 -31 grudzień 2012 roku.

Kasa w urzędzie będzie nieczynna do odwołania, ale mieszkańcy od 8 marca mogą dokonywać opłat w filii Banku Spółdzielczego przy ul. Słowiczej, gdzie został uruchomiony punkt przyjmowania opłat na rzecz miasta. Od wpłaty gotówki w banku na konto urzędu nie są pobierane prowizje bankowe.

am

fot.podkowa.pl

Zobacz również: