Od kilkudziesięciu lat mieszkam w domu na wsi. Wcześniej mieszkali tam moi rodzice, ale od 38 lat po śmierci rodziców sam zajmuję się domem. Postanowiłem niedawno sprzedać dom i przenieść się do miasta. Zrobiłem postępowanie spadkowe po rodzicach, ale kiedy chciałem wpisać się do księgi wieczystej, okazało się, że oprócz moich rodziców współwłaścicielami były jeszcze dwie osoby z rodziny. Nie znam tych osób, nawet nie wiem, czy żyją. Nigdy nie interesowały się one moim domem? Czy mogę sprzedać tę nieruchomość, skoro nie jestem jedynym właścicielem?
Zbigniew G.
Niestety, skoro nie jest Pan jedynym właścicielem, to nie może Pan sprzedać całej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, a porozumienie w sprawie sprzedaży nie jest możliwe z różnych względów, jedynym sposobem pozostaje sądowe zniesienie współwłasności poprzez przyznanie jej na własność jednej z osób za spłatą pozostałych lub poprzez sprzedaż nieruchomości.
W opisanym przez Pana stanie faktycznym, w grę wchodzić może również zasiedzenie nieruchomości i jej późniejsza sprzedaż. To rozwiązanie w tej sytuacji może okazać dużo prostszym rozwiązaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto postępuje z rzeczą jak właściciel, o czym świadczą okoliczności dostrzegalne dla innych osób, wyrażając tym samym wolę wykonywania względem niej prawa własności (wyrok SN z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt  V CKN 164/00 ). Zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa, jednak konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, wszczętego na skutek złożonego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximu
Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: