Od 1 kwietnia do 3 maja br. w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich zostaną zaprezentowane  sześćdziesiąt trzy prace z korporacyjnych kolekcji sztuki firm i instytucji holenderskich. Wystawa pt. „Connection” powstała z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów i odbywa się w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie Unii Europejskiej. Ekspozycji będzie towarzyszyć seminarium, które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 15:00 w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii.

W Holandii działają dziesiątki firm i instytucji kolekcjonujących sztukę. W swoich zbiorach posiadają od siedemdziesięciu do dwudziestu pięciu tysięcy prac. Stoi za tym chęć budowania spójnego wizerunku firmy i tworzenia przyjaznej komunikacji środowiska pracy. Sztuka zachęca do refleksji, inspiruje, łączy instytucje ze „światem zewnętrznym”. Wspólna dla wszystkich kolekcji jest ich ważna rola, jaką odgrywają w budowaniu modelu biznesowego firmy. Każda z kolekcji tworzona jest z pasją dla sztuki.

Gromadząc i pokazując swoje kolekcje, korporacje wcielają się w rolę mecenasów sztuki. Nie tylko wspomagają artystów, ale równocześnie udostępniają ich prace szerokiej publiczności – mówi Krzysztof Pastorkurator wystawy „Connection”, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego i choreograf  Narodowego Baletu Holenderskiego. Jeżeli wierzymy, że sztuka zajmuje w społeczeństwie specjalne miejsce, wyznacza kierunki i prowokuje do refleksji nad naszą egzystencją, musimy uznać niezwykle ważną rolę jej patronów – podkreśla Pastor.

Wystawa w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich składa się z sześćdziesięciu trzech prac pochodzących z kolekcji dwudziestu holenderskich firm należących do holenderskiego Stowarzyszenia Kolekcji Korporacyjnych Sztuki (VBCN). Ta wyjątkowa ekspozycja daje wgląd w różnorodność i jakość holenderskich kolekcji korporacyjnych.

Wystawie towarzyszy seminarium na temat korporacyjnych kolekcji sztuki, które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 15:00 w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii Łazienek Królewskich. Dyskusja będzie dotyczyć znaczenia korporacyjnych kolekcji sztuki, powodów, dla których firmy i instytucje kolekcjonują sztukę oraz związków pomiędzy kolekcjami korporacyjnymi a artystami i galeriami. Wykład gościnny wygłosi dr Arnold Witte, dyrektor Wydziału Historii Sztuki Królewskiego Holenderskiego Instytutu w Rzymie. Następnie Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, przybliży temat kolekcji korporacyjnych w Polsce. Seminarium zakończy dyskusja, którą poprowadzi Pieter van Os, dziennikarz holenderskiej gazety NRC Handelsblat, mieszkający i pracujący w Polsce.  Językiem seminarium będzie angielski z tłumaczeniem na język polski.

Zobacz również: