Nowoczesne i minimalistyczne połączenie istniejących kamienic z nowymi elementami Muzeum Literatury – tak będzie wyglądać odnowiona i rozbudowana siedziba muzeum na starym mieście. Umowę na wykonaniu projektu podpisali dzisiaj Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Grzegorz Naumiuk, główny księgowy muzeum oraz Paweł Dadok lider konsorcjum, które wygrało konkurs. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Na realizację tego projektu samorząd Mazowsza przekaże dotację w wysokości 2,7 mln zł.
Położone w sercu Warszawy, na Starym Mieście w zabytkowych kamienicach, Muzeum Literatury wymaga gruntowanej modernizacji. Będzie ona połączona z nowoczesną wizją architektoniczną oraz nowoczesnym wykorzystaniem przestrzeni – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą, która przedstawiła najlepszą koncepcję rewitalizacji i przebudowy muzeum. Na wykonanie projektu chcemy pozyskać fundusze europejskie, zwłaszcza, że kamienice, w których muzeum się znajduje, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury.
W 2015 r. Muzeum Literatury ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło europejski konkurs na koncepcję rozbudowy siedziby muzeum w tym miejscu, w którym się znajduje. Zgłoszono 24 prace, z których komisja konkursowa wybrała najlepszą. Przygotowali ją Maria Roj, Paweł Dadok, Mariusz Maury oraz Michał Rogowski. Komisja konkursowa uznała, że praca najlepiej rozwiązała (…) problemy funkcjonalne, przestrzenne oraz dotyczące powiązań nowych elementów przekształconej przestrzeni z istniejącymi kamienicami. Koncepcja w twórczy (…) sposób wprowadza nową formę wielofunkcyjnej przestrzeni w zastany kontekst. Właściwa analiza otoczenia zadecydowała o oryginalnej morfologii przekształconej struktury. Nowy kształt przestrzenno-funkcjonalny Muzeum daje szansę jego elastycznego użytkowania, dostosowywania do zmiennych potrzeb.

– To pierwszy krok, można powiedzieć, że dziś wcielamy słowa w czyny. Wcześniej były tylko plany, dyskusje, koncepcje, a od dziś architekci mogą już przystępować do pracy. Jej efektem ma być muzeum na wyższym poziomie – technicznym i dostępności, a także lepszej funkcjonalności. Planujemy, że wszystkie działania związane z przebudową, ale i rozbudową powinny się zakończyć w ciągu około dwóch lat – mówi Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Umowa zakłada wykonanie przez zwycięskie konsorcjum kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rewaloryzacji siedziby muzeum. Będzie ona obejmowała m.in.: podpiwniczenie oraz zabudowę dziedzińca wewnętrznego, remont elewacji wszystkich kamienic, wymianę dachów, okien oraz remont i adaptację wszystkich pomieszczeń. Zaprojektowane zostanie również nagłośnienie i systemy multimedialne w sali audiowizualnej. Na przygotowanie dokumentacji projektowej samorząd Mazowsza zarezerwował w sumie 2,7 mln zł.

Cieszę się, że właśnie dzisiaj podpisujemy umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy Muzeum Literatury. Jest ono pięknie położone, jednak praktycznie cały budynek – dach, elewacje, piwnice, kanalizacja, ale też wnętrze i wyposażenie wystaw potrzebują gruntownej modernizacji i dostosowania do potrzeb współczesnego widza – dodał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza jest instytucją współprowadzoną przez samorząd województwa mazowieckiego oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mieści się na Rynku Starego Miasta w Warszawie. To tu znajdują się pamiątki związane z literaturą polską, jej twórcami, a także szeroko pojętym życiem literackim w Polsce – rękopisy, książki, dzieła sztuki, dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa. Wystawy adresowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej i miłośników literatury. Ze względu na ograniczoną przestrzeń muzeum potrzebuje rozbudowy.

– Pomysł wziął się tak naprawdę z szerszej analizy zabudowy Starego Miasta. Zauważyliśmy, że jest tu dużo obiektów muzealnych – dopiero co odnawiane Muzeum Warszawy Centrum Interpretacji Zabytków. Zauważyliśmy też, że tworzy się z tego jakby szlak muzeów. I ta idea wydała nam się inspirująca, żeby stworzyć możliwość zwiedzania tych wszystkich obiektów nanizanych na taką wspólną linię, uwzględnić to w projekcie zadaszenia czy też zabudowy dziedzińca i umożliwić prowadzenie przez ten kwartał przejścia tak, żeby w jeden dzień zobaczyć te wszystkie muzea. Naszą ideą było nie tyle zamknięcie się w działce, po której mieliśmy się poruszać, co spojrzenie szerzej. Ten gest został zauważony przez sąd konkursowy – opowiada o zamyśle zmian Paweł Dadok z BDR-architekci. – Ponieważ jesteśmy na terenie chronionym przez UNESCO, to wszystkie działania projektowe, szczególnie we wnętrzu kamienic, ograniczyliśmy do minimum, żeby zachować to, co jest istotne, i usprawnić te elementy, które teraz nie do końca dobrze działają i po prostu powinny być zmienione. Jeśli chodzi o zabudowę dziedzińca, to staraliśmy się tam wprowadzić taką formę, zadaszyć w taki sposób, który w minimalnym stopniu będzie ingerował w strukturę istniejących kamienic. Jednocześnie, żeby konstrukcja zadaszenia nie wspierała się na istniejących kamienicach – tak, żeby to, co jest nowe, było od razu widoczne, żeby nie upodabniać się do zabudowy historycznej. Dlatego wprowadziliśmy tam taką czystą, neutralną i prostą formę obłożoną eleganckim materiałem kamiennym.

image001

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: