Czerwone scyzoryki, znane z charakterystycznego krzyża na tarczy, mogą być nawet o kilkadziesiąt tysięcy lat starsze niż uważano do tej pory. Dowodem na to są najnowsze wykopaliska ze Szwajcarii Kaszubskiej, których powstanie datuje się na 8000-10000 lat przed naszą erą.

Na historyczne odkrycie natrafiono przypadkiem podczas regularnych prac archeologicznych prowadzonych na terenie Kaszub. Naukowcy znaleźli zachowane w bardzo dobrym stanie cztery przedmioty o podobnym kształcie, każdy wykonany z innego tworzywa. „Najpierw znaleźliśmy 9-10 centymetrowy kawałek żelaza z wyrytym symbolem przypominającym krzyż” – informuje dr Marcin Rybicki, z Nadbałtyckiego Centrum Archeologii, kierujący pracami wykopaliskowymi. Kolejne znalezione przedmioty wykonane były z klasycznej, starożytnej odmiany brązu (9 części miedzi na 1 część cyny, z charakterystyczną patyną), pochodzącej prawdopodobnie nawet sprzed 4 000 lat. Przekopując następne warstwy ziemi odkryto również przedmiot z epoki kamienia, z widocznymi śladami obróbki prymitywnymi narzędziami sprzed około 7 500 lat.

Mamuci kieł

„To, na co natrafiliśmy na końcu zaskoczyło nas najbardziej” – informuje Rybicki. „Na ostatnim etapie wykopalisk znaleźliśmy czwarty przedmiot, również z krzyżem na tarczy. Charakterystyczne warstwy przyrostu ciosów sugerują, że materiał z którego wykonano przedmiot to kieł mamuta” – dodaje.

Badanie metodą radiowęglową elementów roślin pobranych z warstw, w których dokonano odkryć, pozwoli potwierdzić wiek znalezisk, który z dużym prawdopodobieństwem można już teraz określić na ok. 1500-2500 lat – przedmiot z epoki żelaza, 2500-4300 lat – przedmiot z epoki brązu, 5500-7500 lat – przedmiot z epoki kamienia, oraz 8000-10000 lat – przedmiot z epoki lodowej.

Analizy traseologiczne wskazują, że znalezione przedmioty to okładki ostrych narzędzi, prawdopodobnie rękojeści, przypominające te, które stosowane są we współczesnych scyzorykach. Prowadzone są już kolejne prace archeologiczne, których celem jest znalezienie narzędzi, mogących znajdować się wewnątrz okładek.

Źródło: Newsrm.tv

Zobacz również: