Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński przedstawił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ustalenia zespołu kontrolnego powołanego w MSWiA w połowie marca. Celem działań zespołu było sprawdzenie procedur ochronnych osób podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, a także zweryfikowanie doniesień medialnych, dotyczących obsługi floty samochodów znajdujących się w dyspozycji Biura. W skład zespołu kontrolnego wchodzili przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego oraz Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA.

Jak poinformował wiceminister Jarosław Zieliński, zespół kontrolny ustalił, że działania Biura Ochrony Rządu w związku z  zabezpieczeniem wizyty Pana Prezydenta w Karpaczu i Wiśle odbywały się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami. Przed rozpoczęciem wizyty został przeprowadzony właściwy rekonesans obejmujący miejsca pobytu Prezydenta, jak i przewidywane trasy przejazdu.

Jak ustalił zespół kontrolny, w pojeździe, którym podróżował Prezydent 4 marca 2016 roku założone zostały opony wyprodukowane w 43 tygodniu 2010 roku. Przebieg oraz okres użytkowania tych opon był zgodny z obowiązującymi wówczas w BOR normami użytkowania ogumienia, jednak zgodnie z zaleceniem producenta, opony te powinny być wycofane z eksploatacji najpóźniej w 43 tygodniu 2013 roku. Jak poinformował wiceminister Jarosław Zieliński, po zdarzeniu z udziałem prezydenckiej limuzyny, decyzją obecnego szefa BOR zaostrzono wewnętrzne regulacje, wprowadzając normy przebiegu wysokości 10 tys. km lub 2 lat liczonych od daty produkcji.

Wiceminister Jarosław Zieliński poinformował, że w lutym 2016 dokonano wymiany jednej opony w BMW, którym Prezydent podróżował 4 marca 2016 roku. Jak wynika z kontroli, pomimo, że w BOR znajdował się komplet nowych opon, została założona opona używana, uprzednio zakwalifikowana do wycofania. Jednak nie była to opona, która uległa uszkodzeniu na autostradzie A4. Oznacza to, że stwierdzenie zawarte w artykule „Rzeczpospolitej”, że 15 lutego 2016 w Biurze Ochrony Rządu zapadła decyzja o założeniu opony wycofanej z eksploatacji i przeznaczonej do utylizacji, która następnie uległa uszkodzeniu 4 marca 2016 r. jest nieprawdziwa. Wyniki kontroli pozwalają na stwierdzenie, że uszkodzeniu uległa inna opona niż ta, którą zamontowano w lutym 2016 roku.

Jak ustalił zespół kontrolny, informacja podana w artykule „Rzeczpospolitej” o uszkodzeniu 20 stycznia 2016 r. w Krakowie opony w samochodzie, którym podróżował Prezydent jest nieprawdziwa. W tym dniu Prezydent nie przebywał w Krakowie.

Jak poinformował wiceminister Jarosław Zieliński, w świetle informacji udostępnionych zespołowi kontrolnemu nie można stwierdzić, czy podjazd samochodem pod stok mógł mieć wpływ na uszkodzenie opony. Nie było także możliwe ustalenie, czy komputer pokładowy prezydenckiej limuzyny kilkukrotnie alarmował o kłopotach z ciśnieniem w oponie.

Podczas posiedzenia komisji, wiceszef MSWiA przypomniał, iż z komunikatu prasowego Prokuratury Okręgowej w Opolu wynika, że przyczyną zdarzenia było najechanie samochodu na leżący na jezdni przedmiot, w wyniku czego doszło do przebicia opony.

Zespół kontrolny wydał także zalecenia dla Biura Ochrony Rządu:

  • Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami stacji obsługi samochodów BOR,
  • Przestrzeganie i dostosowanie procedur określonych w wewnętrznych instrukcjach dotyczących gospodarki transportowej, w taki sposób, aby nie przekraczały one zaleceń producentów pojazdów,
  • Dokonanie inwentaryzacji opon pod kątem wymagań określonych przez ich producentów.

Źródło: MSWiA

Zobacz również: