Światowy Dzień Ziemi i jak co roku zapraszamy na festyn organizowany w niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, Warszawa, Park Pole Mokotowskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Chcemy przez program festynu edukować na temat jakości powietrza w Polsce, mówić, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz uczyć, jakie działania podjąć, aby nastąpiła dobra zmiana. Przeciwdziałanie niskiej emisji, ale też emisji CO2 to bardzo aktualny temat, stan powietrza, w wielu miejscach w Polsce, budzi zastrzeżenia, wiele badań wskazuje bezpośredni wpływ złej jakości powietrza na stan zdrowia Polaków. Chcemy, aby odwiedzając nasz festyn każdy uczestnik – wiedział, czym jest niska emisja, jakie negatywne skutki powoduje i jakie działania – indywidualne i zbiorowe należy podjąć, aby ją ograniczyć.

Zachęcamy  do przyjścia 24 kwietnia na Pole Mokotowskie, w Warszawie, w godz. 10.00 – 18.00. Przez cały dzień czekać będzie na Państwa wiele atrakcji.

Przygotowaliśmy bogaty program, prezentujący ofertę edukacyjną organizacji pozarządowych, instytutów, wyższych uczelni, Lasów Państwowych, od lat naszym silnym punktem programu jest prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych, w tym roku także zaprosimy Państwa do Stołu Darów Ziemi.

  • Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi będzie Polska Organizacja Turystyczna, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia jej stoiska i poznania laureatów polskiej edycji konkursu Eden. Więcej informacji na temat unikalnych miejsc w Polsce znajdą Państwo na stronie www.edenpolska.pl
  • Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew, rozdanych będzie 5000 sadzonek. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Ziemi 2016, będzie można, poznać zasady zachowania się w lesie, nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu, odwiedzić stoiska Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
  • Kraina Małych Przyjaciół Klimatu, czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne
    i artystyczne nt. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne. Astronomiczna lekcja o klimacie. Warsztaty eksperymentalne w plenerowym laboratorium.
  • Prezentacja Polskich Parków Narodowych przygotowana przez Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, wspólne stoisko prezentujące ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną 23 parków narodowych oraz ich rolę w ochronie powietrza i klimatu.
  • Ciekawie zapowiada się stoisko naszego głównego finansującego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbędą się na nim wspólne układanie puzzli, domina, ekologiczne koło fortuny, konkursy plastyczne i warsztaty pn. „Mieszkańcy lasu w leśnym run-magedonie”.
  • Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła będziemy, jak co roku zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. Wielka Zbiórka Remondis tradycyjnie uruchomiona zostanie na Stadionie Skra.
  • Na stoisku Tramwajów Warszawskich będzie można dokonać pomiaru hałasu i wziąć udział w wielu konkursach, a na wspólnym stoisku Urzędu m. st. Warszawy, Lasów Miejskich Warszawy i Straży Miejskiej pokazywane będą min. badania miasta dotyczące poprawy powietrza oraz zademonstrowany samochód Ekopatrolu Straży Miejskiej do prowadzenia kontroli powietrza.

 Już dziś serdecznie zapraszamy.

Do 5 kwietnia czekamy również na zgłoszenia kandydatur w Konkursie Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2015. Człowiek Roku to autorytet w dziedzinie ochrona środowiska, który podejmuje ważne społecznie działania nie bacząc na trud podjętych działań. Zgłoszenia osób zasłużonych mogą przesyłać osoby indywidualne, prawne i instytucje.

Prosimy o promocję naszych działań i zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

 Grażyna Hodun

Koordynator ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Ziemi

Zobacz również: