Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 r.

Symbolem autyzmu jest kolor niebieski, dlatego tego dnia budynki na całym świecie podświetlane są na niebiesko.

W kwietniu organizacje zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi autyzmu organizują setki wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o nim. Jak wynika z najnowszych badań CBOS akcje edukacyjne są bardzo potrzebne, ponieważ w świadomości społecznej dominuje wiele mitów dotyczących osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na świecie żyje około 7 milionów osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W marcu 2015 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące społecznego obrazu autyzmu. 85% ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o autyzmie, a 62% zetknęło się z osobą z autyzmem.

Z przeprowadzonego badania wynika, że osoby z autyzmem są postrzegane w opinii publicznej jako mające:

 • trudność w nawiązywaniu kontaktu z drugą osobą (53%),
 • problemy z koncentracją (50%),
 • trudności z rozpoznawaniem emocji (39%),
 • wycofane, unikające kontaktu z ludźmi (37%),
 • przejawiające nietypowe zachowania (34%),
 • niepełnosprawne intelektualnie (34%),
 • agresywne (30%),
 • wybitne zdolności (18%).

Ponadto badanie ujawniło nieprawdziwe mity dotyczące autyzmu:

 • 1/5 respondentów uważała, że na autyzm chorują tylko dzieci,
 • 1/3 twierdziła, że autyzm można rozpoznać na pierwszy rzut oka,
 • 12% twierdziła, że autyzm jest uleczalny.*

* Dane na podstawie: Raport. Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce, oprac. Paulina Szymańska, Fundacja JiM. Autyzm Help, 2016

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

Zobacz również: