Według CIA jest bardzo duże. prawdopodobieństwo zamachu w Europie Środkowo-Wschodniej Miastami szczególnie narażonymi mogą być Sofia,  Bukareszt, Budapeszt, Warszawa i Berlin. CIA ostrzegła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed zamachami terrorystycznymi w Polsce.

Od grudnia 2015 roku trwa wzmożona wywiadowcza współpraca miedzy służbami państw europejskich, a wywiadem USA. W ramach tej współpracy ABW uzyskuje od swoich amerykańskich odpowiedników część wywiadowczych informacji dotyczących możliwych zagrożeń w Europie. W związku ze zbliżającymi się wydarzeniami w Polsce, Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO, ABW zwraca szczególną uwagę na możliwe zagrożenia terrorystyczne.

Zamach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo prawdopodobny. Szczegóły korespondencji między służbami, które udało się ustalić, mówią o równoczesnych atakach bombowych w jednym z niniejszych miast: Sofia, Bukareszt, Budapeszt, Warszawa lub Berlin.

CIA powołuje się na źródła, które mają być ulokowane w siatkach arabskich ekstremistów działających w Europie Zachodniej. Amerykańska służba sugeruje podniesienie poziomu alarmu terrorystycznego i nadzwyczajne środki ostrożności.

 

 

Zobacz również: