Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, podpisał z firmą Budimex umowę na realizację przebudowy Placu Litewskiego. Pierwsze prace zaczną się w kwietniu. Odnowiony Plac będzie gotowy do 30 kwietnia 2017 roku.

Przebudowa Placu Litewskiego to jedna z naszych najważniejszych inwestycji, bo pokazuje serce miasta w takim standardzie, w jakim chcemy go widzieć, także w rozumieniu szacunku do historii i łączności z Pomnikiem Historii, jakim jest Stare Miasto – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace na Placu zrealizuje firma Budimex, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji. Firma podała wstępny harmonogram realizacji inwestycji.

Chcemy prowadzić prace tak, by były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Zapewniam pana prezydenta i mieszkańców, że będziemy otwarci na sugestie i uwagi, by być jeszcze bardziej otwarci na potrzeby lublinian. Główne prace chcemy zakończyć do końca tego roku. Potem w zimie realizowałoby je się trudno. Następnie, do 30 kwietnia 2017 planujemy tylko prace wykończeniowe, związane np. z małą architekturą – mówi Radosław Górski, dyrektor ds. budowlanych firmy Budimex.

Między 7 a 11 kwietnia zostanie zamknięta część Placu Litewskiego, z wyłączeniem części, w której stoją pomniki tak, aby bez przeszkód odbyły się najbliższe uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Po 15 maja Plac będzie zamknięty w całości. Przebudowa Placu Litewskiego to także okazja do rewitalizacji sąsiadujących bezpośrednio z Placem budynków Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Trudno sobie wyobrazić przebudowę placu bez przebudowy otoczenia uczelnianego. Zależy nam, by plac pięknie wyglądał. Będziemy czynili wszystko, by również nasze budynki zmieniły wygląd i by na 700-lecie miasta wyglądały inaczej – mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

W ramach modernizacji uporządkowana zostanie przestrzeń publiczna Placu Litewskiego o powierzchni ok 35 000 m2. Miejsce centralnej fontanny miejskiej zajmie nowoczesny i interaktywny kompleks urządeń wodnych. Nowością będzie również wyłącznie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz ul. Plac Litewski.

Zobacz również: