Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego pojęcia takie jak work-life balance i well-being stają się coraz bardziej istotne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Już ponad połowa polskich firm koncentruje swoje wysiłki na umożliwieniu zatrudnionym równoważenia życia zawodowego i prywatnego, poprzez oferowanie świadczeń związanych z samopoczuciem.

Wdrażanie programów mających na celu poprawę jakości życia pracowników, ich zdrowia  i samopoczucia jest podstawą do tworzenia przyjaznego, efektywnego i pożądanego przez pracowników środowiska pracy. Eksperci do spraw zarządzania zasobami ludzkimi nazywają tego typu programy well-being oraz work-life balance. Z badania „Drogowskaz Motywacyjny 2016” przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services wynika, że już 53% firm i instytucji działających na polskim rynku,mając na uwadze zdrowie i dobrą kondycję zatrudnionych oferuje im dofinansowanie kultury, rekreacji i sportu, a także posiłków.

 Zachowanie równowagi

Z badania„Drogowskaz Motywacyjny 2016” wynika, że najczęściej pracodawcy proponują pracownikom dofinansowanie kultury, czyli takie świadczenia, które umożliwiają uczestnictwo
w  konkretnych wydarzeniach lub upoważniają do kupna ze zniżką biletu  np. do kina teatru lub na koncert. O ile w 2014 roku dofinansowanie kultury oferowało 29 proc. firm, to w 2015 roku było to już 37 proc. Kluczem do dobrego samopoczucia jest również utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej. 31 proc. pracodawców proponuje pracownikom dofinansowanie  sportu lub rekreacji, to o 4 p.p. więcej niż w 2014 roku i 14 p.p. niż w 2013 roku.O dobre samopoczucie pracowników
i  równowagę między życiem zawodowym i prywatnym najlepiej dbają duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. 79 proc. z nich  oferuje zatrudnionym świadczenia związane z poprawą ich samopoczucia. Duże firmy również najchętniej inwestują w zdrowie zatrudnionych – 70 proc.tych pracodawców dofinansowuje sport lub rekreację. Najczęściej świadczenia dofinansowania kultury oraz sportu lub rekreacji są łączone i to od pracownika zależy czy częściej będzie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych czy skorzysta z zajęć sportowych. Takie rozwiązanie sprawia, że pracownik niezależnie od wieku, płci czy kondycji, zawsze znajdzie coś dla siebie,a odpoczynek po pracy może połączyć z czasem spędzonym z rodziną

– Coraz więcej firm dba o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Nasi klienci coraz częściej sięgają po rozwiązania z obszaru well-being i work life balance. To kolejny dowód
na to, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a pracodawcy, aby utrzymać i zatrudniać najlepszych, muszą traktować ich w sposób odpowiedzialny i dbać  o zdrowie i samopoczucie zatrudnionych. Warto również pamiętać, że od tego w jakiej kondycji są pracownicy, zależy ich podejście do pracy
oraz poziom zaangażowania – powiedziała Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Głodny pracownik to zły pracownik

Na dobre samopoczucie zatrudnionych wpływ ma także odpowiednie odżywianie. Według raportu „Drogowskaz Motywacyjny 2016” 12 proc. wszystkich pracodawców oraz aż36 proc. dużych firm
w największych miastach w Polsce dofinansowuje posiłki swoim pracownikom, np. za pomocą nowoczesnych kart żywieniowych, takich jak Karta Lunch Pass oferowana przez Sodexo. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki posiłkowi w środku dnia efektywność pracowników podczas kolejnych godzin jest wyższa, a czas, w teorii stracony na przerwę, przekłada się na lepsze wykonywanie służbowych obowiązków. Wiele badań potwierdza bowiem, że regularne przerwy w pracy zwiększają produktywność i koncentrację, zapobiegają także zmęczeniu i wypaleniu zawodowemu.

Zdrowie i dobre samopoczucie zatrudnionych to kapitał każdego przedsiębiorstwa, opłaca się zatem w nie inwestować. 60 proc.  pracowników przyznaje, że jeżeli czują się zadowoleni z pracy, są bardziej wydajni, a ponad połowa jest bardziej skoncentrowana. Jak pokazują wyniki badań, troska o dobre samopoczucie w miejscu pracy, a także równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym, powinna być jednym z kluczowych zadań pracodawcy. Wszystko po to,
by zatrudnieni dobrze czuli się w firmie, mniej chorowali, bardziej angażowali się w realizację swoich zadań, a także lepiej funkcjonowali w codziennym życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

 

 

Zobacz również: