31 marca w Dobrym Miejscu w Warszawie odbył się III Kongres Życia i Rodziny. Była to już trzecia odsłona wydarzenia będącego miejscem wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań dla problemów dotykających polskie rodziny. W tym roku tematem przewodnim było wychowanie młodego pokolenia.

 Hasło tegorocznego Kongresu Życia i Rodziny brzmiało: „Wychowanie – wehikuł cywilizacji życia”. Organizatorem wydarzenia jak zawsze było Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.  Kongres składał się z dwóch części: wykładowej i wykładowo-warsztatowej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. wykładowcy, psychologowie, prawnicy i przedstawiciele organizacji prorodzinnych.

 W „świat wartości cywilizacji łacińskiej” wprowadził uczestników prof. Grzegorz Kucharczyk, który ukazał jak na przestrzeni wieków kształtowały się wartości, które legły u podstaw współczesnej kultury.

 Poseł Piotr Uściński w swoim wykładzie mówił o roli państwa i samorządu w wychowaniu młodego pokolenia. Podkreślał, że wychowanie jest po pierwsze zadaniem rodziców i zgodnie z zasadą pomocniczości władza powinna ingerować w wychowanie jedynie w minimalnym stopniu. Prelegent zwracał jednak uwagę, że w sprawach najwyższej wagi takich jak ciągłość istnienia narodu,  zaangażowanie państwa jest wręcz konieczne i objawiać się powinno przez kształtowania postaw patriotycznych oraz działania sprzyjające większej dzietności.

 Problematyki wychowania dotyczyła dyskusja, w której uczestniczyli: wybitna psycholog prof. Maria Ryś oraz Janusz Wardak ze Stowarzyszenia Akademia Familijna. Dyskusja odbyła się w konwencji audycji pt. „Wychowywać, ale jak?”. Dyskusję prowadziła autorka audycji radiowych Ewa Pietrzak.

Historyk, samorządowiec i były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Piotr Boroń pokazał, w jaki sposób media wpływają na wychowanie. Podkreślił, że rola edukacji medialnej jest dziś nie do przecenienia. Umiejętność poruszania się po świecie mediów i uzyskiwania z niego potrzebnych dla siebie informacji można porównać do umiejętności czytania i pisania w dawniejszych czasach. Jest to umiejętność niezbędna. Piotr Boroń wskazywał również na szereg zagrożeń płynących ze świata mediów, taki jak chaos informacyjny czy manipulacja. To właśnie dobra edukacja medialna stanowi ochronę przed tego typu zagrożeniami.

 Niezwykle ważnym tematem podczas Kongresu była edukacja szkolna dzieci. Prezes Fundacji Mamy i Taty Paweł Woliński mówił, że dziś coraz częściej rodzice „abdykują z funkcji wychowawczych”, zrzucając odpowiedzialność za wychowanie dzieci na szkołę lub inne instytucje.

 Z kolei Wojciech Starzyński z Fundacji Rodzice Szkole podpowiadał, w jaki sposób odważnie angażować się w szkolną rzeczywistość. Prelegent przestrzegał przed przyjmowaniem przez rodziców roli petentów w szkole. Podkreślał, że to szkoła pełni role pomocy wychowawczej dla rodziny, a nie odwrotnie. Zachęcał do zaznajomienia się z prawami jakie przysługują rodzicom i do większej aktywności w życiu szkoły.

W przerwie między wykładami uczestnicy mieli również okazję zobaczyć film na temat destrukcyjnej roli pornografii szczególnie w życiu młodych ludzi. Dokument wyprodukowany przez wydawnictwo Rubikon był cennym źródłem informacji na temat mechanizmu uzależnienia od pornografii, a także funkcjonowania niezwykle wrażliwej jeszcze psychiki nastolatka. Występujący w filmie specjaliści alarmowali, że oglądanie pornografii przez dzieci poniżej 16 roku życia, skutkuje najczęściej zupełnym oddzieleniem sfery seksualnej od miłości i przedmiotowym traktowaniem w przyszłości męża lub żony.

 Podczas Kongresu Życia i Rodziny nie zabrakło też sporej dawki wiedzy prawniczej, którą zaaplikował uczestnikom mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris. Zaznajomił zebranych z aspektami prawnymi działań społecznych. Uzbroił w wiedzę potrzebną każdemu rodzicowi, działaczowi i społecznikowi chcącemu aktywnie wpływać na proces wychowania młodego pokolenia.

 Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się tegoroczna edycja Kongresu Życia i Rodziny pozwala mieć nadzieję na podobnie dużą frekwencję w przyszłym roku. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Zobacz również: