Usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawa obsługi obywateli to główne zamierzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który uzgodniła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia Komisja uzgodniła około dwudziestu aktów prawnych. W posiedzeniu uczestniczył minister Mariusz Błaszczak.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację przepisów, które usprawnią działanie urzędów stanu cywilnego. Zaproponowane przez MSWiA zmiany będą szczególnie korzystne dla urzędów, w których obywatele najczęściej załatwiają swoje sprawy.

Nowelizacja przepisów pozwoli na skrócenie procedur realizowanych w działającym od 1 marca 2015 roku Systemie Rejestrów Państwowych, którego częścią jest centralny rejestr stanu cywilnego. Projektowane przepisy są korzystne zarówno dla urzędników, którym ułatwią pracę oraz dla obywateli, którzy szybciej załatwią sprawy w urzędach.

Proponowane zmiany obejmują m.in.: przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Wcześniej każdy przenoszony akt musiał podpisać kierownik urzędu.

Zmiany przewidują także, że odpisy aktu  będzie można wydawać na podstawie danych z „lokalnych” aplikacji. Urzędnicy korzystali z nich, nim ówczesne MSW wprowadziło aplikację Źródło. Gdy urzędnicy otrzymali nowe narzędzie, wydanie odpisu aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) musi poprzedzić przeniesienie tego aktu do nowego, centralnego rejestru stanu cywilnego. Ta czynność wpłynęła na wydłużenie procesu wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła również projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Projekt zakłada m.in., że wpis do ewidencji będzie dokonywany na podstawie wniosku złożonego do właściwego starosty przez stowarzyszenie zwykłe. Ewidencja będzie jawna i udostępniania na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

W posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu uczestniczyli m.in. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji; Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP; Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich; Szymon Wróbel, radca ministra Departament Administracji Publicznej MSWiA; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu planowane jest na 27 kwietnia br.

Link do strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Źródło: MSWiA

Zobacz również: