Ambitne, pracowite, zorganizowane takie są mieszkanki mazowieckiej wsi. To właśnie do nich skierowana jest kolejna już edycja konkursu na liderkę obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Udział w nim mogą wziąć działaczki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, a także lokalnych grup działania. Konkurs trwa do 7 sierpnia br.
Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające mieszkanki obszarów wiejskich. Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne grupy działania. Ich działanie bardzo często oparte jest na pielęgnowaniu tradycji i kultury zarówno całego Mazowsza, jak i regionu, z którego się wywodzą. Z myślą o nich działający w urzędzie marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już po raz trzeci organizuje konkurs na najaktywniejszą liderkę mazowieckiej wsi. Liczy się przede wszystkim chęć i potrzeba podejmowania nowych wyzwań oraz już zdobyte osiągnięcia np. w promowaniu wsi czy gminy.
– Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie aktywne kobiety, które działają na terenach wiejskich. Nagrody są dość pokaźne nawet do 5 tys. zł. Warto zatem się pokazać. Konkurs skierowany jest do tych mieszkanek mazowieckiej wsi, które oprócz tego, że dbają o swoje środowisko potrafią je również skutecznie aktywizować – zachęca wicemarszałkini Janina Ewa Orzełowska.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Blisko połowę mieszkańców terenów wiejskich stanowią właśnie kobiety. Tylko na mazowieckiej wsi mieszka i pracuje ponad 940 tys. kobiet. To właśnie do nich adresowany jest konkurs organizowany przez działający w urzędzie marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w nim mogą wziąć mieszkanki mazowieckiej wsi (zameldowane na stałe na terenie województwa), które aktywnie działają na rzecz swojej lokalnej społeczności. Mogą to być przedstawicielki lokalnych grup działania, kół gospodyń wiejskich czy organizacji pozarządowych.
Jakie są nagrody w konkursie?
Na zwyciężczynie konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Za I miejsce można wygrać do 5000 zł netto, za II miejsce do 2500 zł, a za III miejscedo 1500 zł, z czego do każdej liderki trafi 750 zł, a pozostała część zostanie przeznaczona na zakup nagrody dla danej organizacji czy jednostki. Przewidziane jest również wyróżnienie w wysokości do 750 zł.
Co trzeba zrobić by zgłosić się do konkursu?
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić załączony do regulaminu formularz. Ważne, aby prezentowana w formularzu działalność była udokumentowana np. w postaci kronik, sprawozdań czy relacji medialnych. Do zgłoszenia należy załączyć także co najmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów) oraz zgodę na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych.
Wszystkie te dokumenty należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do 7 sierpnia 2016 r.(decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  1. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska”.
Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Konkursy”: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: