Przez jeden dzień spróbuj płacić tylko kartą lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym, czyli bez użycia gotówki – zachęcają przedstawiciele Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 5 kwietnia 2016 roku będzie obchodzony w Polsce „Dzień bez płacenia gotówką”.

Z roku na rok rośnie w Polsce zarówno poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa, jak i korzystania z bezgotówkowych form płatności. Równocześnie Polacy używają coraz częściej innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych. Polska wyróżnia się wśród krajów europejskich w szczególności poziomem popularności kart zbliżeniowych, które zapewniają wygodę i szybkość realizowania płatności. Coraz popularniejsze stają się również płatności mobilne oraz przelewy natychmiastowe, pozwalające na szybkie przekazanie pieniędzy odbiorcy – innej osobie lub podmiotowi. Nadal jednak w płatnościach dokonywanych w Polsce dominuje gotówka.

Dlatego Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, skupiająca podmioty i instytucje popierające upowszechnienie płatności bezgotówkowych w Polsce, ogłosiła dzień 5 kwietnia 2016 roku – Dniem bez płacenia gotówką.

„Dzień bez płacenia gotówką” ma na celu promowanie wygodnych i bezpiecznych płatności bezgotówkowych, w szczególności zachęcanie do płacenia w tym dniu wyłącznie bez użycia gotówki. Dodatkowo, w zamierzeniu inicjatywa ta powinna zachęcać do posiadania rachunku płatniczego i wykorzystywania elektronicznych instrumentów płatniczych te osoby, które nie posiadają jeszcze takiego rachunku i realizują swoje płatności wyłącznie gotówką.

Polskie obchody tego dnia wpisują się w europejską akcję „No Cash Day”, która uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego. Idea dedykowania jednego dnia w roku płaceniu wyłącznie bezgotówkowo znalazła też swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020, przyjętym przez Koalicję.

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności zachęca wszystkich, którzy posiadają dostęp do bezgotówkowych instrumentów płatniczych, do realizowania w dniu 5 kwietnia 2016 r. wszystkich płatności bez użycia gotówki.

„Liczymy, że udział w tej inicjatywie dla większości z nas nie będzie tylko jednodniowym eksperymentem i że płacenie bez gotówki stanie się naszym codziennym i powszechnym doświadczeniem. Spróbujmy i przekonajmy się, że jest to możliwe! Pamiętaj! W dniu 5 kwietnia płacimy bez użycia gotówki!” – apelują przedstawiciele Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Z danych NBP o kartach płatniczych za IV kwartał 2015 r. wynika, że na koniec grudnia 2015 r., na polskim rynku znajdowało się w obiegu 35,2 mln kart płatniczych, to jest o 465 tys. kart więcej niż jeszcze we wrześniu ub.r.

Najwięcej, bo ponad 76 proc. stanowią tzw. karty debetowe, dzięki którym można dokonywać zakupów lub wypłacać gotówkę – ale tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Większość banków standardowo w pakiecie do każdego otwieranego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wydaje właśnie takie karty.

Na rynku używamy też kart przedpłaconych (pod koniec 2015 r. było ich w obiegu 2,2 mln sztuk i miały 6 proc. udziału w rynku). Najmniej było natomiast tzw. kart obciążeniowych, których w obiegu było 261 tys., co stanowiło 0,7 proc rynku.

Źródło informacji: Kurier PAP

Zobacz również: