Kto może zostać naukowcem? Jeżeli analizujesz procesy zachodzące w świecie oraz często zadajesz pytanie „Jak to działa?”, to bez wątpienia Ty! Jak i kiedy należy zacząć rozwijać swoją karierę, a także gdzie szukać wsparcia oraz motywacji? O swojej przygodzie z nauką opowiedzą Marcin Bąk, Michał Bączyk, Oskar Grudziński i Tomasz Białecki – laureaci programu ADAMED SmartUP.

Działalność naukowo-badawcza to jedna z najbardziej respektowanych profesji, ponieważ to naukowcy zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, m.in. pracując nad nowoczesnymi nanomateriałami, sztuczną inteligencją czy wynalezieniem leków na nowotwory. Jak w każdej dziedzinie, początki kariery są zazwyczaj mniej spektakularne, ale pozwalają obrać kierunek rozwoju i procentują w przyszłości. Jak wyglądały one u laureatów nagrody głównej programu ADAMED SmartUP? Marcin Bąk wraz Oskarem Grudzińskim przygodę z nauką rozpoczęli tworząc własny model szybowca, a Tomasz Białecki projektując w zaciszu domowym urządzenia elektroniczne, m.in. ultradźwiękowy odstraszacz psów.

Młodzież potrzebuje mentorów

Ważnym punktem na ścieżce rozwoju tych młodych naukowców było zdobycie nagrody głównej w programie ADAMED SmartUP, czyli indywidualnych konsultacji edukacyjnych i wsparcia mentorskiego. Dzięki 10-miesięcznej pomocy merytorycznej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, laureaci doskonalą swoje umiejętności i dążą do wyznaczonych celów. Uczestniczą oni bowiem w dodatkowych wykładach przedmiotowych, stażach i praktykach w laboratoriach oraz na uczelniach wyższych, zajęciach językowych, a także otrzymują wsparcie motywacyjne.

Droga na zagraniczne uczelnie

Ponadto wybrani laureaci wyjechali na warsztaty Oxbridge Preparation Weekend do Wielkiej Brytanii, których celem było przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych na najbardziej prestiżowe tamtejsze uczelnie wyższe. Wzięli oni udział m.in. w szkoleniach z umiejętności miękkich – dowiedzieli się, jak mówić, aby być słuchanym oraz jak radzić sobie w stresujących sytuacjach. „Bardzo ciekawym elementem był wykład pracownika Scotland Yardu, który jest negocjatorem policyjnym. Opowiadał on, jak podczas rozmowy rozpoznać odczucia odbiorcy oraz jego oczekiwania względem nas” – mówi Michał Bączyk.

W ramach tych warsztatów uczestniczyli oni również w zajęciach z podziałem na grupy tematyczne, sprofilowane już pod dany kierunek studiów. Przykładowo osoby, które aplikowały na matematykę były przygotowywane do rozmów od strony merytorycznej przez profesora uniwersyteckiego wykładającego ten właśnie przedmiot. Uczestnicy rozwiązywali także łamigłówki, których celem było rozwijanie logicznego myślenia i łączenia faktów.

„Poza zajęciami z autoprezentacji i wykładami motywacyjnymi, na wyjeździe wzięliśmy również udział w 6 próbnych rozmowach kwalifikacyjnych na Uniwersytecie w Cambridge. Podczas każdej z nich dyskutowaliśmy z egzaminatorem na temat tego, co można poprawić w naszym podejściu do przedstawianych problemów czy w samej prezentacji. Po ostatniej otrzymywaliśmy werdykt, czy „zostaliśmy przyjęci”. Interview to bardzo nietypowe przeżycie, więc sprawdzenie się przed tą właściwą rozmową było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem” – komentuje Marcin Bąk.

Dodatkowe wsparcie edukacyjne

Po tym okresie kilkorgu z 10-tki laureatów Fundacja Grupy Adamed przyzna specjalne stypendia na dalszy rozwój naukowy, indywidualnie dostosowane do ich potrzeb i planów.

Obecnie prowadzony jest czwarty etap rekrutacji do tegorocznej, II edycji programu. Wszyscy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w kolejnej, mogą śledzić stronę internetową ADAMED SmartUP, gdzie oprócz informacji praktycznych na temat studiów na polskich i zagranicznych uczelniach, znajduje się też wiele ciekawych i inspirujących materiałów przygotowanych przez ambasadorów oraz naukowców uczestniczących w tym projekcie. Równocześnie dla wszystkich chętnych organizowane są także bezpłatne warsztaty z biochemii, biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny w ramach ADAMED SmartUP Academy, które pozwalają poznać praktyczną stronę pracy naukowo-badawczej.

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Aktualnie zatrudnia 1600 osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.

Zobacz również: