Pierwsze w tym roku frezowanie, remont skrzyżowania na Bielanach, zmiany na ul. Prostej – sezon robót drogowych rozpoczęty. Będą zmiany w ruchu drogowym i trasach komunikacji miejskiej.

Dziś wieczorem, tj. w środę, 30 marca ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i M. Pożaryskiego. Ruch będzie odbywał się po północnej stronie przebudowywanego ronda. Tak jak dotychczas możliwa będzie jazda w ciągu ul. M. Pożaryskiego z Anina w stronę Traktu Napoleońskiego. Natomiast jadący w odwrotną stronę na skrzyżowaniu nadal będą mogli tylko skręcić w prawo w ul. Żegańską. Aby pojechać w ul. M. Pożaryskiego muszą zawrócić  przed ul. Bursztynową. Po północnej stronie ronda zostanie wybudowany tymczasowy chodnik umożliwiający przejście pomiędzy przystankami autobusowymi. Te zmiany związane są z przebudową ul. Żegańskiej.

Od piątku, 1 kwietnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 4 kwietnia do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia strona skrzyżowania ulic Marymonckiej i Podleśnej a kierowcy będą jeździli w obydwu kierunkach jezdnią zachodnią. W weekend nie będzie przejazdu przez skrzyżowanie z ul. Marymoncką ulicami B. Podczaszyńskiego i Podleśną. Ulica Podleśna nie będzie miała połączenia z Marymoncką. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Lektykarska – M. Hłaski – Gdańska. To dalszy ciąg prac przy odbudowie ulicy po robotach kanalizacyjnych.

Pierwsze frezowanie w tym sezonie – ulicy Rembielińskiej – poprzedziła wymiana krawężników, którą Zarząd Dróg Miejskich prowadził już od lutego. Na odcinku od ul. L. Kondratowicza do Matki Teresy z Kalkuty wymieniono krawężniki po obu stronach jezdni, a na odcinku od ul. L. Kondratowicza do Trasy Toruńskiej punktowo, tam gdzie było to konieczne. Teraz czas na wymianę nawierzchni. Od piątku, 1 kwietnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 4 kwietnia do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Rembielińska na odcinku od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Trasy Toruńskiej. Możliwy będzie przejazd przez ul. Rembielińską ulicami Bazyliańską i L. Kondratowicza oraz Bartniczą i Wyszogrodzką. Ślepe staną się ulice Julianowska i Poborzańska. Proponowane objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Matki Teresy z Kalkuty – P. Wysockiego; Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka. Swoją trasę zmienią autobusy linii 204.

Od piątku, 1 kwietnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 4 kwietnia do godz. 6.00 zamknięty będzie zjazd z Ronda I. Daszyńskiego na ul. Prostą w kierunku ronda ONZ. Wyłączony z ruchu będzie fragment południowej jezdni ul. Prostej przy Rondzie I. Daszyńskiego. Jadący od strony ul. M. Kasprzaka lub ul. Towarową nie będą mogli pojechać ul. Prostą w kierunku ronda ONZ. Objazd zostanie poprowadzony ul. Grzybowską. Następnie, od 4 do 8 kwietnia przejazd ul. Prostą z ronda I. Daszyńskiego będzie zwężony do jednego pasa ruchu. W ostatnim etapie, w weekend 8-11 kwietnia odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i znowu zamknięty zostanie zjazd z ronda w ul. Prostą. Autobusy linii 109, 155, 178, N45 i N95 skierowane zostaną na trasę objazdową (w kierunku krańców DW.CENTRALNY, PL.ZAWISZY, KONWIKTORSKA): od ronda I. Daszyńskiego: Towarowa – Grzybowska – Żelazna – Prosta (dla linii 155: Żelazna) i dalej swoimi trasami. Utrudnienia związane są z budową sieci gazowej.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl, www.facebook.com/infoulice. Tam też można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS oraz newsletter o utrudnieniach w ruchu w Warszawie. Natomiast szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej znajdują się na stronie www.ztm.waw.pl.

Źródło: UM Warszawa

Zobacz również: