Od kilku lat trwają dyskusje nad stworzeniem kulturowej strefy chronionej na terenach gmin Wyszogród i Czerwińsk. Wiąże to się ze szczególnymi walorami krajobrazowymi, historycznymi oraz archeologicznymi tych ziem. Jest to również teren jednego z najstarszych rejonów osadnictwa plemion Polan.

Na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat. Nie było też żadnych ustaleń odgórnych. Tylko podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wyszogród wśród zaproszonych gości pojawił się Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego zastępca Tomasz Kordala. Pan Sobieraj w niezwykle barwny sposób przedstawił tradycję i kulturę ziemi wyszogrodzkiej oraz przyległych do niej gmin. Mówił o potrzebie kultywowania przeszłości oraz odkrywania jej. Na razie są to tylko oddolne propozycje, które być może w przyszłości uda się zrealizować – wspomniała Anna Kossakowska, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród.

Razem będzie lepiej

Propozycje, które przedstawił w czasie spotkania Leonard Sobieraj, dyrektor płockiego muzeum mają po części związek z planami zacieśnienia współpracy z Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej przekształcenia tej placówki w filię Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród wspiera te działania, gdyż stanie się płocką filią przez muzeum wyszogrodzkie wiąże się z dużą pomocą merytoryczną i finansową. Jednocześnie nie zagraża to stanowi posiadania placówki, gdyż wszystkie obiekty muzealne nadal będą własnością Muzeum Wisły Środkowej i podlegać będą ochronie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dla nas wielkim plusem będzie wsparcie merytoryczne przez pracowników Muzeum Mazowieckiego i możliwość prowadzenia badań naukowych. Do tej pory jedyną osobą mającą do tego uprawnienia zawodowe byłem sam jeden. W tym kontekście propozycje stworzenia takiej strefy ochrony kulturowej będą wtedy miały sens, gdyż będzie możliwa realizacja różnych zadań. Sam nie jestem w stanie tego wszystkiego zrobić – mówi Zdzisław Leszczyński, dyrektor Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie.

Radni popierają

W trakcie sesji Rada Gminy i Miasta Wyszogród podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Muzeum Wisły Środkowej w Wyszogrodzie w filię Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Teraz konieczne są dalsze procedury urzędowe. Jednak na to potrzeba czasu, gdyż przekształcenie placówki w Wyszogrodzie w filie wiąże się z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz ustaleniem zakresu zobowiązań i nowych planów pracy.

Jak szybko dojdzie do połączenia placówek? Na razie nie wiadomo. Plany przewidują, że stanie się to dopiero po 2017 roku. Wtedy tez zapewne ruszą działania związane z ochrona kulturową tej części Mazowsza.

Wojewódzki konserwator zabytków, oddział w Płocku informuje jedynie, że na razie ochrona kulturowa obszaru Wyszogród – Czerwińsk dotyczyć będzie terenów położonych nad Wisłą.

Był taki pomysł aby utrzymać Wisłę na odcinku od Wyszogrodu do Czerwińska, jako rzekę spławną na potrzeby turystyczno – krajoznawcze. O innych planach jeszcze nie wiadomo. Wszystko jest na etapie dyskusji z samorządowcami – informuje płocka delegatura.

Ostatnio podjętymi działaniami przez samorządowców z Wyszogrodu wspólnie z gminą Czerwińsk były prace nad przywróceniem tradycji osadnictwa olenderskiego i ich tradycji, zarówno rękodzielniczych jak i przetwórstwa. Tereny okolic Wyszogrodu w ostatnich latach są też miejscem odkrycia najstarszych zabytków kultury materialnej z epoki kamienia i brązu.

Bogumiła Nowak

 

Zobacz również: