Bukowina – ziemie leżące na terenie Rumunii i Ukrainy, wielokulturowy Siedmiogród z liczną mniejszością węgierską, Hrušov i Veľký Krtíš na styku Słowacji i Węgier oraz Ziemia Lubuska na pograniczu polsko-niemieckim to cztery rejony, do których na początku kwietnia pojadą uczestnicy nowego projektu edukacyjnego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Młodzież z Austrii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier odwiedzi najciekawsze kulturowo regiony przygraniczne Europy, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia.

Projekt zatytułowany „In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” ma zachęcić młode pokolenie Europejczyków do poznawania historii XX wieku poprzez rozmowy z jej uczestnikami. Wiosenna edycja odbędzie się od 30 marca do 10 kwietnia 2016 r., a jesienna, w kolejnych czterech europejskich regionach, od 20 do 30 września 2016 r.

Przed rozpoczęciem wizyt studyjnych wyłonieni w rekrutacji uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach i wykładach zorganizowanych w Warszawie; prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej (oral history), antropologii kultury oraz archiwistyki. Młodzież pozna tajniki zbierania relacji, prowadzenia wywiadów oraz digitalizacji pamiątek i dokumentów, a także specyfikę i historię odwiedzanych regionów. Następnie uczestnicy projektu w 6-osobowych grupach, pod opieką regionalnego koordynatora rozjadą się do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą siedem dni, rozmawiając z mieszkańcami, prowadząc wywiady i zbierając materiały archiwalne.

Udział w projekcie jest dla uczestników okazją nie tylko do rozwoju kompetencji z zakresu terenowych badań historycznych oraz etnograficznych, ale także pozwala pogłębić wiedzę o procesach historycznych Europy XX wieku. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość czterech, złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, stanie się tematem konferencji podsumowującej projekt, w której wezmą udział antropolodzy kultury, historycy i badacze oral history. Konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. w Warszawie.

Informacje na temat projektu są dostępne na stronie http: www.enrs.eu/inbetween

Zobacz również: