Polityka senioralna na Mazowszu, problemy osób starszych oraz współpraca środowiska seniorów z samorządami to główne tematy, jakie były poruszane na pierwszym Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu organizowanym przez samorząd województwa wzięli udział delegaci wyznaczeni przez różne środowiska seniorów – przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku z Mazowsza i gminnych rad seniorów oraz członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc. Pierwsze posiedzenie sejmiku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie podczas spotkań Barbary Kucharskiej – pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. polityki senioralnej, zgłaszały osoby starsze z całego województwa.

– Dwa lata temu powołaliśmy pełnomocnika zarządu województwa ds. polityki senioralnej i w ramach zadań tego pełnomocnika realizujemy różne działania dedykowane seniorom. Prezentujemy dzisiaj na spotkaniu kilka pomysłów, m.in. Bezpieczny Senior, Seniorzy w przedszkolu. Chcemy, żeby nasza oferta skierowana do ludzi starszych, ale też takich, którzy wciąż chcą być aktywni, była kompleksowa – wyjaśniała dziś Elżbieta Lanc członkini zarządu województwa mazowieckiego.

– Sejmik senioralny to inicjatywa, która rodziła się od 2014 r., od momentu, gdy zostałam powołana na pełnomocnika zarządu województwa. Postanowiliśmy zebrać to środowisko, co jest dosyć trudne, ponieważ mamy na Mazowszu prawie 900 organizacji senioralnych – mówiła o sejmiku Barbara Kucharska pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. polityki senioralnej. – Nawiązaliśmy już współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku, ze związkiem emerytów i rencistów, z dużymi organizacjami pozarządowymi i przy ich pomocy zaprosiliśmy przedstawicieli z wszystkich powiatów.

Co piąty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem (65+). Do roku 2035 r. prognozuje się, że będzie przybywało ludzi w starszym wieku, więc polityka społeczna musi być ukierunkowana na te zmiany demograficzne. Część seniorów potrzebuje aktywizacji, by móc po ukończeniu pracy zawodowej spożytkować energię na coś, co da im radość z codzienności. Inni ze względu na stan zdrowia potrzebują przede wszystkim dobrej, kompleksowej opieki. Poza tym do grupy osób 65+ kierowane są też liczne akcje dotyczące ich bezpieczeństwa. Właśnie o tego typu przedsięwzięciach oraz o potrzebie kompleksowych działań mówili podczas środowego sejmiku przedstawiciele samorządów terytorialnych i grup na co dzień aktywizujących lub zrzeszających osoby starsze.

Seniorzy mieli okazję zaprezentować tzw. dobre praktyki i przykłady swoich aktywności, ale też zapoznać się z propozycjami nowych kampanii, których zarys to efekt licznych rozmów z osobami starszymi.

Pierwsza propozycja to Bezpieczne usługi samorządowe dla seniorów – pomysł, by osoby starsze miały w jednym miejscu spójny dostęp do rzetelnych informacji na temat usług i działań oferowanych przez różne instytucje, organizacje pozarządowe, a przeznaczonych właśnie dla seniorów. Drugi z projektów – Senior w przedszkolu – to pomysł na integrację najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców Mazowsza. Trzecia propozycja to Seniorzy rodzinami wspierającymi – ma zaangażować seniorów we wspieraniu rodzin z dziećmi, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Dr Roman Biskupski przewodniczący Legionowskiej Rady Seniorów: – Problemów w środowisku seniorów jest bardzo dużo. Przeważnie jest tak, że w wieku 50-60 lat ludzie zostają sami, bo np. dzieci wyjeżdżają. Mają wtedy problem nawet ze zdobyciem informacji – bo osoby starsze mają problem z internetem; mają kłopot ze zdrowiem – my w Legionowie zajmujemy się takim tematem jak teleopieka i telemedycyna, które funkcjonują już na świecie. Jest sfera edukacji, sfera rekreacji – tematów do dyskusji jest dużo. Głównie potrzebujemy wsparcia finansowego ze strony np. samorządów. W Legionowie mamy świetną współpracę z samorządem gminnym, powiatowym, instytucjami otaczającymi samorząd. Ale takich sytuacji w kraju nie ma wiele. Dlatego warto się spotykać i o dobrych praktykach rozmawiać. Również w kuluarach. Gdyby więc takie spotkania odbywały się raz w roku, to właśnie tego potrzebowaliby seniorzy z Mazowsza.

Elżbieta Ostrowska przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów: – To jest wspaniała inicjatywa. Rzeczywiście ważne jest, że mówimy o seniorach – i nie tylko o tym, co zrobić dla seniorów, ale jak pracować z seniorami, jak wciągać ich w życie społeczne, jak motywować ich do aktywności w różnych obszarach naszego życia.

Harcmistrz Andrzej Markowski (Rada Seniorów Płock): – Mam nadzieję, że finałem tego spotkania będzie taki ogólny wniosek, że raz w roku takie spotkanie seniorów z całego Mazowsza jest bardzo potrzebne – przynajmniej ze względu na wymianę doświadczeń, ale też podpatrzenie, co w różnych środowiskach się dzieje w kwestii osób 60+. Chodzi o to, by seniorów wyciągnąć z domów, zaktywizować nie tylko intelektualnie, ale i fizycznie.

Krystyna Lewkowicz prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku: – Jeżeli senior uczestniczy i w kursach komputerowych, i maluje, i rysuje, i występuje w teatrze, to może naprawdę zrealizować wszystkie swoje marzenia z młodości, może uzupełnić kompetencje, może podjąć pracę społeczną, a nawet pracę zawodową.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: