Burmistrzowie Brwinowa, Błonia i Ożarowa Mazowieckiego 29 marca 2016 r.  zawarli umowę partnerską o współpracy, której celem jest realizacja wspólnego projektu w ramach unijnej inicjatywy Urban Innovative Actions, czyli Miejskie Działania Innowacyjne.

Do 31 marca gmina Brwinów – jako lider partnerstwa – złoży do Komisji Europejskiej wspólny wniosek  wraz z projektem pod nazwą „Kierunek energotransformacja – zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej”. W ramach unijnej inicjatywy o dofinansowanie mogą się starać miasta powyżej 50.000 mieszkańców lub partnerstwa sąsiednich miast i gmin miejsko-wiejskich, które łącznie mają powyżej 50.000 mieszkańców.

W ramach projektu planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz
budowa budynku użyteczności publicznej w Brwinowie. Budynek
wielofunkcyjny, który służyłby m.in. jako siedziba Urzędu Gminy Brwinów,
ma powstać w technologii budownictwa pasywnego.Pozwoli to na znaczne oszczędności energii. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i zastosowanie wysokich standardów energetycznych. Gmina Błonie również planuje budowę wielofunkcyjnego centrum usług administracyjnych. Ożarów Mazowiecki stawia na adaptację już istniejącego budynku.

Projekt „Kierunek energotransformacja – zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej” ma promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Urban Innovative Action to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Udział w inicjatywie biorą państwa Unii Europejskiej, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 mln euro, czyli 21 250 000 zł.

 

 

Zobacz również: