Z dotychczasowych prac nad ogólnopolską mapą bezpieczeństwa wynika, że konieczne jest odtworzenie co najmniej 100 posterunków policji – mówi PAP wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Resort – jak dodaje – chce też zwiększyć liczbę dzielnicowych.

Konsultacje dotyczące mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego, która ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych – w tym bójkach, pobiciach, gwałtach, zabójstwach, kradzieżach oraz zdarzeniach drogowych, rozpoczęły się w połowie stycznia br. Prace nad mapą mają zakończyć się w kwietniu.

– Do tej pory w całej Polsce odbyło się już ponad 7 tys. spotkań, w który wzięło udział ponad 140 tys. osób: samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji rządowej, nauczycieli, przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych, zainteresowanych mieszkańców.

Pomysł się sprawdza i przynosi efekty. Z tych konsultacji wynika m.in., że istnieje potrzeba odtworzenia w wielu miejscach posterunków policji. Za rządów PO-PSL zlikwidowano 418 posterunków spośród 817. Dotychczas, podczas konsultacji, zgłoszono i potwierdzono potrzebę odtworzenia ok. 100 posterunków – mówi PAP Zieliński.

Jak dodaje, to że w danym miejscu potrzebny jest posterunek, wynika zarówno z danych statystycznych policji, jak i opinii mieszkańców i samorządów.

– Nie odbywa się to na zasadzie: chcemy posterunku, więc zostanie on odtworzony. Bierzemy pod uwagę realne wskaźniki, przykładowo – to czy w okresie, kiedy posterunek w danym miejscu funkcjonował, było bezpieczniej – wskazuje wiceminister.

Posterunki mają być odtwarzane w całym kraju, przy czym – jak zastrzega Zieliński – „racjonalnie”, także jeśli chodzi o rozkład terytorialny.

– To będzie pewien proces. W pierwszej kolejności odtworzymy posterunki tam, gdzie są zachowane budynki. Jeśli budynek jest własnością samorządu, a samorząd nie przeznaczył go na inne cele, to jest to dobra sytuacja – mamy budynek, być może wymagający tylko niewielkiego remontu.

Są też takie przypadki, że potrzeba jest, a budynku nie ma – został sprzedany lub przeznaczony na inny cel. W takiej sytuacji musimy znaleźć inne miejsce, inny budynek, razem z samorządami. Pierwsze posterunki będą odtwarzane jeszcze przed zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących mapy bezpieczeństwa – zaznacza Zieliński.

Dodaje, że do odtwarzanych posterunków wrócą etaty, które przy likwidacji zostały przesunięte np. do komend powiatowych.

– Jeśli będzie trzeba zwiększyć liczbę policjantów, np. by zapewnić pełną zmianowość, to skorzystamy z rezerwy przygotowanej przez komendanta głównego policji w wyniku zmniejszenia stanu etatowego Komendy Głównej Policji. To ok. 150 etatów do wykorzystania, w pierwszej kolejności właśnie na te cele. Będziemy przesuwać etaty z centrum do niższych struktur policyjnych – zapowiada Zieliński.

Resort chce też wzmocnienia funkcji dzielnicowych.

– Po zakończeniu prac nad mapą rozpoczniemy akcję „Poznaj swojego dzielnicowego”. Dzielnicowych jest obecnie w całej Polsce ok. 8 tys., powinno ich być więcej. Chcemy też, by mieli pod swoją opieką zbliżoną liczbę mieszkańców, bo obecnie występuje tu duże zróżnicowanie – mówi wiceminister.

 Zapowiada też wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego dla dzielnicowych.

– Chcemy, by istniała możliwość awansu na tym stanowisku. Ta rola w policji jest bardzo ważna. Dzielnicowi muszą być opiekunami mieszkańców swojego terenu. Ważne, by mieszkańcy znali swojego dzielnicowego, jego telefon i wiedzieli gdzie, go szukać – podkreśla wiceminister.

wk/pap/serwis samorzadowy

Zobacz również: