W lipcu 2015 r. sprawozdaniem zostały objęte 10 024 turystyczne obiekty noclegowe, na które składały się 3 723 obiekty hotelowe i 6 301 pozostałych obiektów.

Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele. Było ich 2 316, tj. o 2,9% więcej niż w 2014 r. (2 250). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2015 r. było 940 takich obiektów, czyli o 0,9% mniej niż w 2014 r. (949).

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne. Sprawozdanie według stanu w dniu 31 lipca 2015 r. złożyło 1 876 takich obiektów – wzrost o 2,5% (rok wcześniej było ich 1 830). Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów znalazły się ośrodki wczasowe (1027), które odnotowały niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku (o 1,0%, 1017 obiektów w 2014 r.).

Zobacz również: