Szczególnie w dniach 25-28 marca 2016 r. policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą podejmować wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Wszystko po to abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu, do swoich rodzin i aby czas świąt wielkanocnych upłynął nam spokojnie w gronie najbliższych.

Każdy okres świąteczny dla policjantów ruchu drogowego to czas wytężonej pracy. Już w najbliższych dniach spodziewajmy się większej liczby patroli ruchu drogowego również tych z wideorejestratorami, którzy będą kontrolować pojazdy nie tylko pod względem stanu technicznego, ale również obowiązkowego wyposażenia. Warto też uzupełnić płyn w spryskiwaczu albo wyposażenie naszego samochodu o brakującą gaśnicę, a przed wyjazdem zatankować pojazd do pełna, aby na drodze nie było niespodzianek.

Funkcjonariusze w całym kraju będą sprawdzać trzeźwość kierujących oraz to czy kierowca jak i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa. Nie zapomnijmy o fotelikach bezpieczeństwa lub tzw. podkładkach służących do bezpiecznego przewożenia dzieci.

W tym okresie nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy mają za nic przepisy ruchu drogowego a wykroczenia takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie w tym szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy przejazd na czerwonym świetle będą surowo karane.

Przypomnijmy, że w przypadku wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości to w myśl art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) policjant:

„ 1a)  zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a)  kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym […]”

Oprócz utraty prawa jazdy grozi nam również mandat karny w wysokości 400-500 zł oraz 10 pkt karnych.

Szczególną ostrożność powinniśmy zachować zbliżając się do przejścia dla pieszych i pamiętać, że zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 tej samej ustawy kierującemu pojazdem zabrania się:

„1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych”.

Policjanci nie zapominają o pieszych i apelują o rozsądek, szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych jak również noszenie elementów odblaskowych dając tym samym szansę kierowcom, aby nas dostrzegli. Od 31 sierpnia 2014 r. zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) obowiązkiem każdego pieszego, bez względu na wiek, poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest używanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Policjanci drogówki czujnym okiem będą patrolować miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie jak wynika z policyjnych statystyk dochodzi do wielu wypadków.

Zanim jednak dotrzemy do swoich bliskich szczególnie uważajmy podczas przedświątecznych zakupów, aby nie stać się ofiarą złodzieja kieszonkowego. Policjanci apelują o czujność. Warto schować portfel do wewnętrznej kieszeni kurtki, zapiąć plecak czy torebkę i nosić przed sobą mając je zawsze w zasięgu wzroku. Podczas wybierania gotówki z bankomatu bieżmy pod uwagę te oświetlone. Dobrze jest zasłonić drugą ręką wpisywany przez nas kod pin a najlepiej by towarzyszył nam przy tym ktoś zaufany. Natomiast podczas dłuższej nieobecności pomyślmy o zabezpieczeniu naszego mieszkania przed włamaniem.

Z uwagi na częste nadużywanie tradycji „Śmigusa-Dyngusa” mundurowi przypominają, że w przypadku zniszczenia bądź zabrudzenia odzieży lub innego uszkodzenia mienia w wyniku celowego oblania możemy być pociągnięci do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 288 kk lub art. 124 kw, art. 51 kw, art. 75 kw oraz art. 140 kw. W sytuacji, gdy obiektem ataków są pojazdy w ruchu drogowym możemy odpowiadać za czyny z art. 76 kw, art. 90 kw a także art. 86 kw. Za czyny, o których mowa grozi kara grzywny, nagany lub nawet ograniczenia wolności czy kara aresztu.

Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych, dlatego bądźmy ostrożni podczas świątecznych zakupów i nie śpieszmy się na drodze!

Funkcjonariusze Policji życzą wszystkim podróżującym bezpiecznych Świąt Wielkanocnych!

KGP / mg

Zobacz również: