8 kroków – poradnik postępowania

Dużo się mówi, że Polacy nie mają dostępu do broni.  Że małe nasycenie. Że to celowo itd.Sprawa jest prosta – kto chce może legalnie mieć. Dowolną broń.Poniżej poradnik jak w 8 krokach stać się szczęśliwym posiadaczem broni palnej w Polsce.Wkrótce opublikujemy materiał dotyczący tego co z bronią sportową można zrobić w życiu codziennym w trakcie np. zamachu terrorystycznego.

KROK 1 – Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim.Zapisanie się do klubu kosztuje około 100-500 zł, w zależności od klubu.W niektórych klubach trzeba odbyć szereg płatnych strzelań kandydackich.Najpopularniejszym w FIA jest warszawski klub ZKS: http://www.zks.waw.plInne godne polecenia kluby:Warszawa – Legia Trójmiasto – SKS Ardea Warszawa – Cover. W każdym większym mieście znajduje się jakiś klub strzelecki. Warto rozpoznać jaką ma infrastrukturę i ile wynoszą składki.

KROK 2 – Egzamin na Patent strzelecki.  Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną.Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki uprawnia do:

– Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;- Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym;

– Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa;

– Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

– ukończenie przez wnioskodawcę 18. roku życia;

– przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy;

– złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego;

– zdanie egzaminu na patent strzelecki.Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

– przepisy ustawy o broni i amunicji;- rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni;- przepisy konkurencji sportowych PZSS,

– zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,

– budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej- znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

– Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,

– Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności).

– Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy).

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł. Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin, warto więc za jednym razem podejść do egzaminu we wszystkich kategoriach, t.j. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” patentu. Jeżeli będziemy chcieli dodać sobie kolejne dyscypliny, to trzeba będzie ponownie zdać cały egzamin. Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymać patent w formie „plastiku”. Dokument w tej postaci nie ma żadnej dodatkowej wartości, bo Policja i tak interesuje się tylko orzeczeniem w formie papierowej. Może się przydać najwyżej do tego, że niektóre strzelnice pozwolą nam strzelać z broni obiektowej bez opiekuna/instruktora. No I fajnie wygląda.Wzór wniosku na patent strzelecki. Różne kluby i firmy organizują kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Kursy takie kosztują zwykle około 400-500 zł i trwają 1-2 dni. Wartość takiego kursu jest różna – czasem są prowadzone bardzo dobrze i faktycznie można się wiele nauczyć (szczególnie, jeśli ktoś stawia swoje pierwsze kroki w strzelectwie). Czasem jednak lepiej te 400-500 zł zainwestować w kilka wyjść na strzelnicę, a przepisy i regulaminy poczytać w domu. Finalny efekt będzie raczej ten sam. Po około miesiącu pocztą powinno przyjść orzeczenie o uzyskaniu patentu.

KROK 3 – Licencja.Wystąp o Licencję PZSS. Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach.Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok.Koszt wydania licencji to:- 50zł na konto PZSS za wydanie licencji;- 25zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna.Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach.- cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),- po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba). należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku.Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:1. Pistolet sportowy2. Pistolet centralnego zapłonu3. Karabin sportowy4. Strzelba gładkolufowa. Oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję. Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Wzór do wypełnienia jest pod tym linkiem.Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów aby ją przedłużyć na rok kolejny.Cennik PZSS. O samą procedurę wydawania licencji najlepiej zapytać w swoim klubie strzeleckim, ponieważ to klub w naszym imieniu występuje o licencję I odprowadza wszelkie opłaty.

KROK 4 – Zaświadczenie z klubu sportowego.Zdobądź zaświadczenie o członkostwie ze swojego klubu sportowego.Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”. Dokument taki dostaniecie w swoim klubie.

KROK 5 – Zbieraj starty w zawodach.W zależności od województwa, Policja może uzależniać ilość jednostek broni, na które wyda pozwolenie, od ilości startów w zawodach lub konkurencji, w jakich się startowało. Im więcej startów i konkurencji, tym więcej jednostek broni można będzie dostać. Przykładowo, w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie pozwolenie na broń sportową do celów sportowych dostaniemy na X+1 jednostek centralnego zapłonu / bocznego zapłonu / gładkolufowej, gdzie X to ilość konkurencji danego typu, w jakich braliśmy udział.Konkurencje są różne, np. pistolet sportowy szybki, pistolet sportowy 10 strzałów, pistolet sportowy 20 strzałów itp. To wszystko są różne konkurencje, mimo że na ten sam typ broni.Dlatego też warto dowiedzieć się w swoim Wydziale Postępowań Administracyjnych o to, w jaki sposób określają ilość jednostek broni, na które wydają pozwolenie. Jeżeli ilość zależy od ilości startów lub konkurencji, trzeba po prostu pojeździć na zawody i uzbierać starty i konkurencje.Jak już uzbierasz odpowiednią ilość startów, wystąp do klubu (klubów) w których startowałeś o zbiorcze zaświadczenie o udziale w zawodach.Ma na nim być po prostu napisane, że Jan Kowalski wziął udział w następujących zawodach i wystartował takich i takich konkurencjach.Do tego pieczątka i podpis kogoś z biura.Niektóre WPA wymagają tego typu dokumentów.

KROK 6 – Zapisz się do FIA lub do sekcji kolekcjonerskiej w swoim klubie. Aby wystąpić o pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich konieczne jest członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Członkostwo w Stowarzyszeniu FIA jest wystarczające.Przy większości klubów działają także sekcje kolekcjonersko-rekonstrukcyjno-historyczne. Alternatywą są darmowe stowarzyszenia kolekcjonerskie online, do których można zapisać się korespondencyjnie np. „braterstwo.eu”.

KROK 7 – Zaświadczenie od lekarza i psychologa.Idź do lekarza sportowego i psychologa.To ostatni etap na drodze do złożenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej.Przeznaczyć na niego trzeba około 300-400 zł.

Z końcem 2015 weszło nowe rozporządzenie dotyczące badań lekarskich – są tam opisane wymagania jakie musi spełniać osoba starająca się o pozwolenie na broń.Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 2 miesiące!Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.WARSZAWA: Wykaz lekarzy uprawnionych do badań lekarskich na pozwolenie na broń.WARSZAWA: Wykaz psychologów uprawnionych do badań psychologicznych na pozwolenie na broń.Warto spytać w macierzystym klubie, czy nie poleca on konkretnego lekarza. Na przykład członkowie ZKS Warszawa mają zniżkę na badania w firmie Persona.

KROK 8 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.Wniosek należy napisać jasno i czytelnie, motywując dlaczego chcemy posiadać broń, o jaką ilość wnioskujemy.Warto napisać uzasadnienie, dlaczego akurat taka ilość i do czego chcemy ją wykorzystywać (w jakich konkurencjach startować). Pod koniec 2015 roku Policja i tak zaczęła zapraszać na rozmowę i dopytywać o tego typu detale, więc warto to napisać we wniosku, bo być może przyspieszy to cały proces.Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń.Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać.Może natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie.Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, żeby nie mieli do czego się przyczepić.Jeżeli składamy wnioski o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych oraz kolekcjonerskich, można zawrzeć je w jednym dokumencie. Jednak opłata skarbowa za wydanie pozwolenia jest wtedy podwójna. Wnioskowanie o pozwolenie do celów kolekcjonerskich umożliwia nam natomiast zwiększenie liczby sztuk broni, na jaka dostaniemy pozwolenie. W Warszawie w 2015 roku Policja domyślnie zgadzała się na 10 dodatkowych sztuk w ramach pozwolenia do celów kolekcjonerskich.Do celów kolekcjonerskich warto na etapie składania wniosku lub rozmowy z Policją wystąpić o promesy „na dowolny typ broni spełniający kryteria broni sportowej” – czyli bez rozbicia na centralny, boczny zapłon i gładką lufę. Dzięki temu mamy później większą elastyczność i jeśli chcemy, możemy mieć np. 10 strzelb, a jeśli się znudzą i sprzedamy – możemy kupić 10 karabinków centralnego zapłonu.Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty: 1. Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).2. Kopia licencji (oryginał do wglądu). 3. Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego. 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego. 5. Oryginał zaświadczenia psychologicznego. 6. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta. 7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.  8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.9. Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach.Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA. Decyzja powinna zostać wystawiona w ciągu 1-2 miesięcy.Warto również niezależnie od pozwolenia zrobić kurs prowadzącego strzelanie. Najtańsze są kursy PZSS (150-300zł), lecz wymagane jest tam posiadanie patentu i licencji. Droższe i bardziej wartościowe merytorycznie w kontekście strzelań bojowych są kursy LOK-u i firm z nią współpracujących jak np. Incolt Euro (Warszawa), Progres (Lublin) lub Faro (Kraków). W świetle ustawy legitymacje wydawane przez PZSS i LOK są równorzędne. Kurs taki pozwala nam samemu (bez instruktora z klubu) strzelać na strzelnicach z własnej lub pożyczonej broni oraz samemu użyczyć broń osobie nieuprawnionej, pod warunkiem że cały czas jesteśmy obok. Legitymacja taka jest też wymagana przy wynajmowaniu strzelnic.Ważne linki: Ustawa o broni i amunicji – wykaz zmian (opracowanie ROMB) Ustawa o sporcie. Terminy egzaminów na patent strzelecki (terminy ustala PZSS i publikuje na stronie) Opłaty skarbowe WPA. Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na broń sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich:Zwracam się z prośbą o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej: 1) Proszę o wydanie pozwolenia na posiadanie niżej wymienionych rodzajów oraz ilości broni palnej sportowej:a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm – 2 sztuki (słownie: dwie),b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm – 8 sztuk (słownie: osiem) w postaci:- pistoletu do statycznego, tarczowego strzelania sportowego (np. konkurencje Pcz 10z15, Pcz 30)- pistoletu do strzelania dynamicznego sportowego w systemie International Practical Shooting, Confederation (IPSC),- pistoletu do strzelania dynamicznego sportowo-obronnego w systemie Pistolet i Rewolwer Obronny (PiRO), Liga Sportera oraz konkurencji 3Gun,- rewolweru do strzelania dynamicznego w systemie PiRO,- karabinu samopowtarzalnego do strzelań dynamicznych w systemie IPSC,- karabinu samopowtarzalnego do statycznych strzelań tarczowych na 50m,- karabinu (sztucera) powtarzalnego do strzelań precyzyjnych na 100m (także w Lidze Sportera),- karabinu powtarzalnego do strzelań długodystansowych z użyciem lunety na 300m.w łącznej ilości 10 (słownie: dziesięciu) egzemplarzy do celów sportowych.2) Proszę o wydanie pozwolenia na posiadanie 10 (słownie: dziesięciu) jednostek broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich.- pistoletu Parabellum P08 kaliber 9x19mm,- pistoletu TT kaliber 7,62x25mm,- pistoletu Walther P38 kaliber 9x19mm,- pistoletu VIS kaliber 9x19mm,- karabinu powtarzalnego Mauser 98k kaliber 8x57mm- karabinu powtarzalnego Mosin wz. 1891 kaliber 7,62x54mm R- karabinu samopowtarzalnego Mauser G43 kaliber 8x57mm- karabinu samopowtarzalnego SWT kaliber 7,62x54mm R- strzelby powtarzalnej typu „pump action” Remington 870 kaliber 12/70- strzelby samopowtarzalnej SPAS 12 kaliber 12/703) Proszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.Wyżej wymieniona broń do celów sportowych w takiej ilości jest mi niezbędna do wykonywania strzelań we współzawodnictwie sportowym, podnoszenia własnych kwalifikacji strzeleckich w różnych konkurencjach oraz utrzymania swojej kondycji strzeleckiej na odpowiednim poziomie. Broń wyczynowa do celów sportowych musi być spersonalizowana dla zawodnika oraz do danej konkurencji. Ponadto niektóre konkurencje stawiają rygorystyczne wymogi dla dopuszczalnych parametrów broni. Z tego powodu nie mogę używać jednego egzemplarza broni do kilku konkurencji o różnym przebiegu – na przykład strzelań dynamicznych i statycznych. Ponadto w moim macierzystym klubie ZKS Warszawa regulamin nie dopuszcza używania pistoletów klubowych w zawodach dynamicznych, niezbędne jest posiadanie własnej broni. Dlatego w zakresie pistoletowych strzelań dynamicznych dotychczas biorę jedynie udział w treningach, organizowanych przez Sekcję Wyszkolenia Strzeleckiego FIA. W innych konkurencjach dotychczas starałem się brać udział z użyciem różnych rodzajów broni klubowej, co jednak znacząco podnosi koszty startu w zawodach, a komercyjnie udostępniana broń klubowa ulega częstszym awariom niż prywatna broń zawodników. Dokumentem potwierdzającym moje treningi w klubie ZKS Warszawa są wpisy w Książce Strzelań oraz Książce Strzelań Dynamicznych.Od dawna aktywnie uczestniczę w zawodach strzeleckich – początkowo w konkurencjach pneumatycznych i bocznego zapłonu w reprezentacji xx Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie i Ligi Obrony Kraju, a obecnie w ramach członkostwa w klubie ZKS Warszawa. Ponadto reprezentuję na zawodach stowarzyszenie obronne FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią), na przykład podczas konkurencji organizowanych przez jednostki wojskowe.Zamierzam również kolekcjonować broń palną sportową różnych rodzajów, typów i modeli. Szczególnie interesuje mnie broń palna historyczna z okresu II wojny światowej, używana przez polski ruch oporu. Zamierzam przy użyciu wyżej wymienionej broni do celów kolekcjonerskich brać udział w sportowych zawodach strzeleckich z broni historycznej, organizowanych na przykład przez mój macierzysty klub strzelecki ZKS Warszawa lub przez BTS „Kaliber” z Bydgoszczy. Z tego powodu zamierzam kolekcjonować wyłącznie broń historyczną zarejestrowaną jako broń sportowa.Zamierzam także nabyć jedne z najpopularniejszych na świecie modeli strzelb gładkolufowych, stanowiące znakomity przykład rozwoju konstrukcji tego typu broni po roku 1945. Strzelb tych zamierzam sporadycznie używać podczas zawodów w konkurencji strzelba dynamiczna (np. Sdyn10), organizowanych przez kluby ZKS Warszawa i Legia Warszawa oraz w konkurencji 3Gun. Z tego powodu zamierzam kolekcjonować wyłącznie broń gładkolufową zarejestrowaną jako broń sportowa.Zamierzam brać udział w wystawach broni historycznej, imprezach historycznych oraz piknikach strzeleckich organizowanych przez Sekcję Kolekcjonersko-Historyczną klubu ZKS Warszawa, stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Braterstwo” oraz przez Sekcję Kolekcjonersko-Historyczną stowarzyszenia FIA, których jestem członkiem. Zakres mojej kolekcji wpisuje się w typy broni wystawianej podczas pikników strzeleckich i wystaw w klubie ZKS Warszawa oraz prezentowanej podczas imprez historycznych współorganizowanych przez stowarzyszenie FIA, takich jak Obchody Rocznicy Bitwy o Studzianki Pancerne – w których organizacji brałem już udział w przeszłości.W chwili obecnej nie jestem w stanie określić, po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju będę mieć w swojej kolekcji. Chcę mieć dużą kolekcję stanowiącą przekrój najpopularniejszych modeli broni palnej używanych przez polskie partyzantki w latach 1939-1945, a także przez podziemie niepodległościowe po roku 1945. Na początek wielkość kolekcji, która z natury rzeczy nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym, oceniam szacunkowo i wstępnie na liczbę 12 sztuk. I dlatego wnoszę o wydanie pozwolenia na taką właśnie ilość broni.Nadmieniam także, że chcę korzystać z broni na świadectwo, jaka jest dostępna w moim macierzystym klubie strzeleckim i dlatego wnoszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na broń, a nadto przedstawiam ważną przyczynę posiadania broni:I. Do celów sportowych, jaką – stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji – jest:1) moje członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim tj. w Związkowym Klubie Strzeleckim ZKS w Warszawie,2) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy tj. patentu strzeleckiego PZSS Nr xxx3) posiadanie licencji PZSS Nr xxxII. Sportowej do celów kolekcjonerskich, jaką – stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim tj.:- Sekcji Kolekcjonersko-Historycznej stowarzyszenia Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią (stowarzyszenie FIA),- Sekcji Kolekcjonersko-Historycznej sportowego klubu strzeleckiego ZKS Warszawa,- Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Braterstwo”. Spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 ust. 1 , 1a i 1b ustawy o broni i amunicji, do uzyskania dopuszczenia mnie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, gdyż jestem posiadaczem licencji zawodnika strzelectwa sportowego nadanej przez Polski związek Strzelectwa Sportowego. Jako członek klubu strzeleckiego ZKS, oraz Sekcji Kolekcjonersko-Historycznych klubu ZKS i stowarzyszenia FIA, mam zamiar pomagać w organizacji i przeprowadzaniu zawodów sportowych oraz pikników strzeleckich.Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.). Nadmieniam, że poprzez członkostwo w Związkowym Klubie Strzeleckim ZKS w Warszawie, które jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jestem również członkiem PZSS, co w powiązaniu z przedstawionym wyżej patentem i licencją zwalnia mnie – stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy – z egzaminu przed organem Policji.Informuję jednocześnie, że strzelectwo sportowe zamierzam uprawiać zarówno uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym w ramach PZSS, jak również poza strukturami tego Związku. Chcę też strzelać ze wszystkich rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyć w różnych konkurencjach strzelań precyzyjnych, historycznych dynamicznych i długodystansowych. Dlatego chcę posiadać 10 egzemplarzy broni do celów sportowych i jest to absolutne minimum, bez którego nie da się aktywnie uprawiać sportu strzeleckiego w wielu dyscyplinach.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuję z przysługującego mi prawa do zapoznania się z aktami sprawy.Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.Z poważaniem,Imię nazwisko.

Załączniki do podania:1) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242zł, za wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242zł, za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,3) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, za dopuszczenie do broni,4) Dokument potwierdzający fakt członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim w postaci zaświadczenia o członkostwie w Związkowym Klubie Strzeleckim (ZKS Warszawa) wraz z zaświadczeniem o startach w zawodach sportowych w ramach reprezentacji klubu ZKS Warszawa,5) Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10bustawy o broni i amunicji w postaci patentu strzeleckiego PZSS Nr xxx6) Licencja właściwego polskiego związku sportowego w postaci licencji PZSS Nr xxx7) Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza z dnia xxx8) Orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa z dnia xxx9) Zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią (FIA), w tym w Sekcji Kolekcjonersko-Historycznej tego stowarzyszenia,10) Zaświadczenie o członkostwie w Sekcji Kolekcjonersko-Historycznej klubu ZKS Warszawa,11) Zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Braterstwo”,12) Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm,13) Kopia dowodu osobistego,14) Oświadczenie o miejscu zamieszkania (miejscu stałego pobytu-jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania). Ostatnia aktualizacja dokumentu: 07/01/2016 r.

Karol Bandurski

Prezes Stowarzyszenie Obronne FIA

Zobacz również: