Muszę założyć sprawę sądową. Poszedłem do kancelarii radcy prawnego i poprosiłem o napisanie pozwu i reprezentację mnie w czasie całego postępowania. Powiedziałem prawnikowi, że nie mam dużo pieniędzy, a on na to, że obsłuży mnie po najniższych stawkach radcowskich, czyli takich, które w przypadku wygranej uzyskam od strony przeciwnej. Nie wskazał jednak dokładnie ile one wynoszą. Proszę o udzielenie informacji o wysokości tych minimalnych kosztów radcowskich.

Tomasz K.

Opłaty za czynności adwokata bądź radcy prawnego ustala umowa z klientem. Niemniej jednak mocodawca, który wygrał spór z przeciwnikiem w sądzie może domagać się zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Podstawę zasądzenia w/w kosztów stanowią stawki minimalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych z zastrzeżeniem, że opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

W praktyce najczęściej jest tak, że Sąd zasądza dla strony wygrywającej stawkę  minimalną. W większości spraw wysokość opłaty minimalnej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, której żądamy. I tak stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 500 zł – 120 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł; powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł; powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł; powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł; powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

W innych sprawach, nie o zapłatę, poszczególne stawki również reguluje w/w rozporządzenie, a w związku z tym, że jest to dość szeroka materia odsyłam do lektury rozporządzenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

Kancelaria Prawna Leximus

Francuska 26 lok. 11,

03-906 Warszawa

tel: 500 020 048

 

Zobacz również: