Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Urzędem Kontroli Skarbowej z Białegostoku zatrzymali na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej kilkaset tysięcy artykułów z podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi o szacunkowej wartości ok. 30 mln złotych. Zatrzymano również 15 cudzoziemców za wprowadzanie do obrotu towarów pochodzących z przemytu.

To trzecia tak duża akcja funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Wólce Kosowskiej skierowana przede wszystkim na walkę z nielegalną migracją oraz przestępczością transgraniczną. Podobnie jak w poprzednich przypadkach działania odbyły się w godzinach nocnych, na parkingu znajdującym się przy drodze dojazdowej do jednego z magazynów handlowych. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli 101 busów wypełnionych podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią oraz kosmetykami. Opatrzone logiem markowych firm podróbki sprzedawane były w hurtowych ilościach handlarzom – pośrednikom, jak również detalistom, a następnie rozprowadzane do sklepów, hurtowni i bazarów na terenie całej Polski.

Funkcjonariusze SG zatrzymali 15 osób podczas sprzedaży towarów z podrobionymi znakami towarowymi, które nie były objęte procedurami celnymi. Zatrzymane osoby to cudzoziemcy narodowości: ormiańskiej, bułgarskiej oraz wietnamskiej, pakistańskiej i polskiej. Nie wszyscy mieli zalegalizowany pobyt na terenie naszego kraju. Wśród zatrzymanych znalazł się ob. Wietnamu, który przebywał na terytorium Polski bez ważnego dokumentu pobytowego, do tego nie wykonał decyzji zobowiązującej go do powrotu. Z ustaleń funkcjonariuszy wiadomo, że cudzoziemcy świadomie podejmowali się tego procederu wiedząc, że w ten sposób narażają się na odpowiedzialność karną, a nawet na utratę prawa pobytu na terytorium Polski.

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli łącznie 101 busów, w których znajdowały się setki tysięcy podrobionych artykułów znanych światowych marek, zapobiegając w ten sposób wprowadzeniu do obrotu nielegalnego towaru o szacunkowej wartości ok. 30 mln złotych. Skala ujawnionych podróbek oraz ich wartość czarnorynkowa pozwala szacować, że zarówno organizatorzy jak i cudzoziemcy z tego procederu czerpali ogromne zyski.
Wszyscy usłyszeli zarzuty z art. 305 Ustawy o prawie własności przemysłowej. Za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 5 lat. Wobec cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium RP legalnie, ale złamali prawo trudniąc się nielegalnym procederem, Straż Graniczna podejmie czynności zmierzające do ponownego zbadania zasadności ich pobytu w Polsce.

Postępowania przygotowawcze prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

 

Fot Nadwiślański OS

Zobacz również: