W Grodzisku Mazowieckim 18 marca spółka Warszawskiej Kolei Dojazdowej podpisała z wykonawcą umowę na remont toru nr 2. Modernizację wykona Trakcja PRKiL S.A., a prace mają rozpocząć się 1 maja i zakończyć 30 września. Koszt inwestycji wyniesie blisko 16 mln zł brutto.

Firma będzie musiała wykonać kompleksową naprawę toru nr 2 (linii kolejowej nr 47) na szlaku: Warszawa Śródmieście WKD –Komorów, a roboty wymagające zamknięć torów mają nastąpić w okresie: 1 lipca- 31 sierpnia.

Wykonawca zajmie się wymianą nawierzchni w torze i wymianą szyn na wybranych odcinkach, mechanicznym ścięciem ław torowiska i takim samym oczyszczeniem podsypki tłuczniowej. Do tego wykona renowację rowów odwadniających, obniży niwelety toru w rejonie wiaduktu drogowego w Pruszkowie wraz z zabudową skarpy pod wiaduktem oraz ureguluje tor.

Przewoźnik informuje, że kompleksowa naprawa wspomnianego toru, jest inwestycją obejmują naprawę torowiska na najbardziej obciążonym szlaku linii kolejowej WKD, mającą za zadanie utrzymanie właściwych parametrów użytkowanej infrastruktury kolejowej i służącej sprawnemu prowadzeniu przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności oraz o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zrealizowanej w ciągu 2015 r. naprawy toru nr 1 na szlaku „wukadki”.

am

Fot. wkd

 

Zobacz również: