Rozpoczęły się roboty związane z przebudową ul. Borkowej w Brwinowie. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to sierpień 2016 r.

Przebudowany zostanie odcinek ul. Borkowej od ul. Konopnickiej do połączenia z ul. Lilpopa. W zakres wykonywanych prac wchodzi także przebudowa odcinka „ślepego” sięgacza od ul. Borkowej w stronę ul. Otrębuskiej, „ślepego” sięgacza od ul. Konopnickiej w stronę północną, modernizacja skrzyżowań ul. Borkowej z ulicami bocznymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zaplanowane zostały trzy skrzyżowania wyniesione: przy ul. ul. Poprzecznej, Różanej i ul. Kępińskiej.
– Zakres robót obejmuje także wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez zestawy wpustów drogowych połączonych ze studniami rozsączająco-chłonnymi – wyjaśnia Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów. Przy przebudowie ulicy Borkowej zostanie zastosowana mieszana technologia wykonania nawierzchni jezdni i chodników z użyciem asfaltu i kostki betonowej.
W związku z wykonywanymi pracami już pojawiły się pierwsze utrudnienia i zmiany w organizacji lokalnego ruchu drogowego. Docelowo – na czas przebudowy zasadniczej części drogi i skrzyżowań – jest przewidywane całkowite zamknięcie ich odcinków. W okresie prowadzonych prac kierowcy będą mogli korzystać z innych ulic.
Koszt prac wyniesie 1.147.500 zł.

 

Zobacz również: