– Służby są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Nie ma rekomendacji na temat podwyższenia poziomu zagrożenia terrorystycznego w Polsce – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas briefingu prasowego po zamachach w Brukseli.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że sformułowano zalecenie dla Policji i Straży Granicznej na temat dodatkowych posterunków i patroli. – Dotyczy to zwłaszcza lotnisk, dworców kolejowych, centrów handlowych i innych dużych skupisk ludzi – podkreślił minister.

Szef MSWiA poinformował o gotowości współpracy polskich służb ze służbami belgijskimi. – Traktujemy te wszystkie wyzwania, które stoją przed Europą, bardzo poważnie. Jesteśmy do dyspozycji w sytuacji, gdyby Belgia czy inne państwo zwróciło się do nas o jakąkolwiek pomoc, czy to pomoc humanitarną, czy też pomoc związaną ze współpracą służb specjalnych – zapewnił minister Mariusz Błaszczak.

Policja i Straż Graniczna gotowe do dodatkowych patroli

P.o. komendanta głównego policji mł. insp. Andrzej Szymczyk powiedział, że Policja jest gotowa do wystawienia dodatkowych patroli i posterunków. Odpowiednie polecenia zostały już wydane wszystkim komendantom wojewódzkim i komendantowi stołecznemu. – Zwiększymy również liczbę funkcjonariuszy operacyjnych – podkreślił mł. insp. Szymczyk. Komendant wyjaśnił również, że informacje posiadane obecnie przez Policję nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie.

Szef Straży Granicznej mjr Marek Łapiński powiedział, że strażnicy cały czas analizują wszystkie informacje i ryzyka oraz są w stałym kontakcie z zagranicznymi służbami. – Po zamachach w Belgii zwiększyliśmy liczbę patroli w strefach otwartych na lotniskach, czyli m.in. w halach odlotów i przylotów. Dotyczy to również patroli nieumundurowanych – podkreślił komendant główny SG. Dodatkowe patrole drogowe Straży Granicznej obejmą również szlaki komunikacyjne. Mjr Marek Łapiński zaapelował też do podróżnych, aby zwracali szczególną uwagę na przedmioty oraz pakunki pozostawione bez opieki.

Ustawa antyterrorystyczna zostanie przyjęta przed szczytem NATO i ŚDM

Minister Mariusz Błaszczak odniósł się również do prac nad ustawą antyterrorystyczną. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych, na którym przyjęty zostanie projekt ustawy antyterrorystycznej. – Projekt jest już w praktyce gotowy – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA poinformował, że projekt ustawy antyterrorystycznej zostanie wkrótce skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Potem projekt trafi na Radę Ministrów, a następnie do Sejmu. – Chcemy, żeby ustawa została przejęta przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów ma być wzmocnienie koordynacji służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce. Projektowane rozwiązania mają także za zadanie poprawę efektywności funkcjonowania krajowego systemu antyterrorystycznego.

Zobacz również: