Ta książka zawiera wybór tekstów biblijnych na temat miłosierdzia Bożego opatrzonych komentarzami polskich biblistów ks. prof. dr. hab. Stanisława Hałasa, ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika, ks. prof. dr hab. Mirosława
Wróbla, ks. dr. Piotra Kota.
Fragmentom biblijnym towarzyszy bogaty wybór tekstów papieskich poświęconych Miłosierdziu Bożemu – fragmenty homilii, listów, adhortacji i encyklik papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.
Orędzie o Miłosierdziu Bożym przekazane przez świętą Faustynę usłyszał cały świat, ale przecież to, co mówiła nie było rewolucją w teologii. Bóg Izraela – mimo często srogiego oblicza – był Bogiem miłosiernym, a w Jezusie
Chrystusie owo miłosierdzie w pełni się urzeczywistniło. Kościół głosił te prawdy od początku swego istnienia. A wywodził je z Pisma Świętego, które można nazwać Wielką Księgą Miłosierdzia.
„W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad
ludzkością, i jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością Kościoła. Jest ono prawem i powinnością Kościoła wobec Boga, a zarazem w stosunku do ludzi” – Jan Paweł II
„Dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha, i że chce dzielić z nami swoje życie” –  Franciszek
Książka George`a Weigela ,,DOŚWIADCZANIE BOGA dla wierzących, poszukujących i wątpiących”

Zobacz również: