Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY 2016”. Do udziału w tegorocznym Święcie Szlaku Zabytków Techniki 11 czerwca zaproszonych zostanie dziewięć industrialnych miejsc.

Wnioski uczestnictwa mogą składać właściciele lub prawni zarządcy obiektów poprzemysłowych albo miejsc przemysłowych o autentycznym charakterze. Oprócz udokumentowania walorów historycznych i architektonicznych, muszą oni zaproponować specjalny program wydarzeń, jaki zostanie zrealizowany w dniu festiwalu. W tym roku motywem przewodnim INDUSTRIADY będą „przemysłowe legendy”, czyli opowieści związane z wydarzeniami z historii industrializacji regionu, osobami działającymi na rzecz uprzemysłowienia, jak również świadkami wydarzeń towarzyszących temu procesowi. Nasze dziedzictwo zostanie zinterpretowane więc m. in. w aspekcie życia codziennego i losów robotników, śmiałych wizji pionierów przemysłu czy też działań właścicieli zakładów przemysłowych na rzecz rozwoju przemysłu w województwie śląskim.

Dla uczestników festiwalu można przygotować m.in. happeningi, pokazy i spektakle, rekonstrukcje historyczne, warsztaty czy też niekonwencjonalne oprowadzanie po obiekcie lub fabularyzowane gry. Punkty można będzie uzyskać także za iluminacje obiektów oraz akcje oddziałujące na zmysły zwiedzających przy wykorzystaniu zapachów, dźwięków oraz kolorów.

Konkurs pozwoli w przejrzysty sposób wybrać najlepsze obiekty spośród pretendujących do udziału w festiwalu. Opieramy się na kryteriach autentyczności i potencjału obiektu, bacznie analizujemy atrakcyjność programu wydarzeń zaproponowanego do realizacji, a wszystko po to, aby udział w tym wyjątkowym dniu na Szlaku Zabytków Techniki wiązał się dla wszystkich z niezapomnianymi przeżyciami – mówi Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa.

Przyznanie tytułu będzie równoznaczne z udziałem w działaniach promocyjnych Święta Szlaku, jak i uczestnictwem w samym festiwalu, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku.

INDUSTRIADA to jeden z najważniejszych europejskich festiwali, promujących dziedzictwo przemysłowe. W zeszłym roku w festiwalu wzięło udział 80 tysięcy osób.

Zobacz również: