Alejki równe jak stół. Remont 4,5 tys. m² alejek w parku Praskim zakończony.

Remont objął dwie główne alejki parku Praskiego: im. mjr. W. Łukasińskiego wraz ze Skwerem Księdza Niedzielaka oraz im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Zużyte płyty chodnikowe i obrzeża wymienione zostały na nowe.

Koszt remontu 4,5 tys. m² alejek wyniósł ok. 685 tys. zł.  Na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta prace realizował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Park Praski powstał wg projektu Jana Dobrowolskiego na miejscu dawnych fortyfikacji napoleońskich w latach 1865-1871. Park, o charakterze krajobrazowym, wielokrotnie zmieniał swoją powierzchnię, od 6,5 do 30 ha, obecnie zajmuje 18,72 ha. Od początku swego istnienia oferował liczne atrakcje. Na obrzeżu parku od 1900 r. aż do września 1939 r. działał pierwszy stały Teatr Praski, a przy skrzyżowaniu Wybrzeża Helskiego i ulicy Ratuszowej – lunapark.

Źródło: UM Warszawa

Zobacz również: