Jak informuje forbes.pl polskie przedsiębiorstwa tracą miliony dolarów z powodu awarii systemów IT. Z badań firmy Veeam Software wynika, że w 2015 roku duże firmy miały na świecie średnio po 15 nieplanowanych przestojów związanych z awariami systemów IT. Oznacza to średni koszt rzędu 16 mln USD. Wynika on m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów i wizerunek marki. W dodatku awarie trwają coraz dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje coraz więcej czasu.

W Polsce średnia wynosi 21 przestojów, których koszt oszacowano na 14 mln USD. W ponad 50% badanych firm liczba przestojów mieściła się w przedziale 20-50. Zdarzały się również przedsiębiorstwa w których przerwy występowały przeciętnie raz w tygodniu.

W takim kontekście nowego znaczenia nabierają rozwiązania chmurowe, które zapewniają wysoką dostępność IT na potrzeby przedsiębiorstw.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

HEUTHES będzie mógł niebawem znacznie poprawić ten wynik dzięki nowemu mechanizmowi bazy PostgreSQL, który znacznie ułatwia powrót po awarii z systemu zapasowego do głównego. Ponieważ w systemie ISOF dane są replikowane w głównym centrum danych i do ośrodka zapasowego w przypadku awarii występuje bardzo krótki czas przełączania na serwer zapasowy. Dotychczas pewnym problemem było jednak powrotne przełączanie po usunięciu awarii z systemu zapasowego na system główny. Dlatego HEUTHES wstrzymywał się z przełączaniem na system zapasowy, jeżeli z informacji o prawdopodobnych przyczynach awarii wynikała możliwość jej usunięcia w ciągu jednej godziny. Nowy system replikacji znacznie ułatwia proces wycofywania się z pracy na systemie zapasowym.

Wysoki poziom dostępności systemu ISOF został osiągnięty dzięki zastosowaniu kilku własnych technologii HEUTHES. Do najważniejszych należy Proaperman (ang. Probabilistic Application Performance Management) służący do ciągłej rejestracji i analizy wydajności serwerów oraz systemów opartych na technologii Client-Web-Server. Zapewnia to optymalizację parametrów ich pracy oraz profilaktykę. Równie ważna jest technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction) umożliwiająca zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych oraz R2O, dzięki której można zamieniać kod programu bez zatrzymywania aplikacji, co pozwala na prowadzenie niedostrzegalnych dla użytkowników uaktualnień lub akcji serwisowych w trakcie pracy.

Zapytany o to w jaki sposób wzmacniać niezawodność systemów IT Wojciech Grzybek, prezes HEUTHES odpowiedział: „Należy stosować rozwiązania, które w ciągu blisko 30 lat wypracował HEUTHES, pierwotnie do systemów bankowych. Do głównych elementów należy stosowanie podejścia numerycznego do zagadnień niezawodności i zarządzania ryzykiem jak w technologii Profap, korzystanie z otwartego oprogramowania Linux, Java, PostgreSQL, stosowanie zaawansowanego mechanizmu monitorującego szereg parametrów pracy, od temperatury w serwerowni do wydajności serwerów i nieustanne poprawianie każdego aspektu związanego z przyczynami awarii”.

Jedną z przyczyn problemów w analizie niezawodności systemów IT jest nonszalanckie podejście producentów, którzy często nie podają realnych danych dla swoich produktów. Przykładem są dyski twarde, które według badań Google mają 10-krotnie zaniżone wartości jeżeli chodzi o niezawodność sprzętu. Zdarzają się przypadki, że AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla dysków twardych podawany przez producenta wynosi 0,6%, a w praktyce w 2 i 3 roku użytkowania osiąga wartość 8-9%.

Według oceny HEUTHES małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające własne serwery mają problem z uzyskaniem niezawodności na poziomie 98% (ISOF uzyskuje 99,98%). Niezależnie od tego często mają również kłopoty z uzyskaniem ich odpowiedniej wydajności. Warto też dodać, że według badań HEUTHES koszty wynajmu (SaaS) są ponad dwukrotnie niższe niż koszty posiadania własnego systemu IT przy ponad stukrotnie większej niezawodności.

Więcej informacji na stronach: www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

Zobacz również: