16 placówek oświatowych z Tarnowa zgłosiło się do konkursu ekologicznego na wykonanie budki lęgowej dla ptaków. Łącznie przygotowano 65 budek, w których mogą zamieszkać  sikorki, dzięciołki, kowaliki, wróble, szpaki czy jerzyki. Budki zostały umieszczone w ogrodach przedszkolnych, przyszkolnych, na zieleni osiedlowej i w parkach.

Akcję zorganizowano po raz pierwszy. Konkurs miał na celu kształtować świadomość ekologiczną uczestników, rozwijać zamiłowania do przyrody, ich wyobraźnię oraz kreatywność.

Przygotowane prace zostaną ocenione przy uwzględnieniu m.in. przystosowania budki lęgowej do zamieszkania przez ptaki. Pod uwagę będzie brana także pomysłowość, technika wykonania, poprawność i estetyka budki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu podczas uroczystego podsumowania akcji ekologicznych w ramach Dnia Ochrony Środowiska.

Konkurs przeprowadzono dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Etap zasadniczy przygotował Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

www.tarnow.pl

Zobacz również: