Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i spółki Stem Cells Spin S.A. opracowali technologię umożliwiającą wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia szlachetnego w medycynie, ale także w weterynarii i kosmetologii. W wyniku prowadzonych przez ponad dwa lata badań powstały cztery prototypy wyrobów medycznych.

Powstałe dzięki badaniom realizowanym w ramach projektu „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” prototypy mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu uszkodzeń skóry, wspomaganiu regeneracji i gojeniu ran po przeszczepach, leczeniu błony śluzowej jamy ustnej, a także regeneracji rogówki oka.

Niezwykłe właściwości regeneracyjne poroża jelenia

Naukowcy z Wrocławia odkryli, że poroże jelenia szlachetnego posiada unikatowe właściwości regeneracyjne. W przypadku tych zwierząt w okresie regeneracji poroże może przyrosnąć nawet 2 cm na dobę.

Aby móc przeprowadzić badania i odkryć niezwykłe właściwości komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia szlachetnego, konieczne było dobranie odpowiedniej kadry naukowej i zorganizowanie na cel badań środków finansowych. W ten sposób powstało Konsorcjum Biocervin, w skład którego wchodzi spółka Stem Cells Spin S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pieniądze zaś pozyskano z programu Innowacyjna Gospodarka – projekt był współfinansowany przez NCBR w ramach przedsięwzięcia pilotażowego wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków EFRR w ramach PIOG. Warto zaznaczyć, że grant na cel badań nad komórkami macierzystymi wyniósł 57 milionów złotych i był jednym z największych programów badawczo-rozwojowych w Polsce.

W 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu została zawiązana spółka biotechnologiczna typu spin off, która prowadzi komercjalizację wynalazków dot. komórek MIC-1.

Na realizację badań było jednak bardzo mało czasu, co zaznaczył prof. dr hab. Józef Nicpoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy mieli tylko 29 miesięcy, jednak projekt zakończył się sukcesem.

Źródło informacji: Konsorcjum Biocervin

Zobacz również: