Podpisanie Porozumienia w sprawie konsultacji i współpracy resortów spraw zagranicznych było jednym z głównych punktów czwartkowego spotkania szefów dyplomacji Polski i Sudanu.

W trakcie rozmowy ministrowie Witold Waszczykowski i Ibrahim Ghandour zgodzili się co do potrzeby dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Sudanem, zwłaszcza w takich dziedzinach jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, górnictwo minerałów, energetyka, inwestycje infrastrukturalne. Uzgodniono również proces dalszego wzmacniania obecności dyplomatycznej Polski w Chartumie i Sudanu w Warszawie.

Odnosząc się do sytuacji wewnętrznej w Sudanie ministrowie wyrazili nadzieję na powodzenie Dialogu Narodowego oraz kontynuację procesu politycznego, któremu towarzyszyć winno zawieszenie broni. Podczas spotkania omówiono ponadto sytuację polityczną i bezpieczeństwa w Rogu Afryki, w Libii oraz regionie Morza Czerwonego, a także konflikt w Syrii i na Ukrainie. Rozmowy poświęcono również migracji oraz procesowi chartumskiemu. Minister Ghandour zwrócił uwagę na gotowość Sudanu do współpracy w obszarze przeciwdziałania nielegalnej migracji, przemytowi i handlowi ludźmi, a także wzmacniania sudańskich zdolności do przyjmowania uchodźców. – Polska i Europa są gotowe do wsparcia działań służących rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, w tym zjawiska nielegalnej migracji – podkreślił minister Witold Waszczykowski.

W ramach wizyty w Polsce szef sudańskiej dyplomacji spotka się z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podsekretarzami stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Obrony Narodowej oraz z szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

kom/ ale/

Źródło informacji: MSZ

Zobacz również: