W Ministerstwie Zdrowia odbyła się dzisiaj konferencja pt. „Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów”, współorganizowana przez Instytut Matki i Dziecka oraz Biuro WHO.

Spotkanie dotyczyło najnowszych wyników międzynarodowego raportu HBSC 2013-2014 pt. „Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”. Eksperci z Instytutu – prof. Anna Fijałkowska i dr hab. Joanna Mazur oraz wiceminister Jarosław Pinkas omówili wybrane  zagadnienia związane ze zdrowiem oraz z ryzykownymi zachowaniami młodzieży w Polsce i na świecie, natomiast wprowadzenie do raportu przedstawiła dyrektor Biura WHO w Polsce dr Paulina Miśkiewicz.

Raport przygotowano na podstawie danych dotyczących 219 460 nastolatków (w tym 4545 z Polski), którzy byli  ankietowani w roku szkolnym 2013/14. Wszystkie zestawienia opracowano w podziale na płeć, w trzech grupach wiekowych – 11, 13 i 15 lat. Z raportu możemy się dowiedzieć m.in.: czy Polska młodzież nadal znajduje się na szczycie rankingów młodzieży szkolnej z nadwagą i czy spędza zbyt dużą ilość czasu przy komputerze? Jakie nowe problemy zdrowotne i ryzykowne zachowania pojawiły się w tej grupie wiekowej w przeciągu ostatnich lat? Na które z nich należy zwrócić największą uwagę?

Przedstawione w raporcie wyniki pozwalają na analizę zachowań obserwowanych w środowisku dzieci i młodzieży w  zależności od wieku, płci czy sytuacji socjoekonomicznej rodzin ankietowanych uczniów.

Z raportu wynika, że jednym z ważniejszych problemów zdrowotnych nastolatków jest zdrowie psychiczne. Obserwuje się również zanikające różnice w podejmowaniu czynności ryzykownych, takich jak spożywanie alkoholu w grupie dziewcząt i chłopców. Zadowalający jest fakt, że spada liczba nastolatków palących tytoń. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak nadal zbyt niska aktywność fizyczna młodzieży. W najnowszym raporcie pojawiły się też nowe tematy, które nie były analizowane poprzednio.  Należą do nich:

  • komunikacja w rodzinie,
  • wsparcie ze strony rodziny i rówieśników,
  • wspólne spożywanie posiłków z rodzicami,
  • korzystanie z mediów elektronicznych,
  • cyberprzemoc.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zobacz również: