Podczas sesji, która odbyła się 16 marca 2016 r., Rada Miejska w Brwinowie rozpoczęła korzystanie z rozwiązań informatycznych: radni otrzymali tablety, które będą służyć nie tylko jako czytniki dokumentów, ale też jako system do głosowania i obsługi posiedzeń.

Brwinowscy radni rozpoczęli korzystanie z nowoczesnego systemu do obsługi rady miejskiej. Pakiet „eSesja” skraca czas niezbędny do przygotowania posiedzeń rady, ułatwia przekazywanie dokumentów wśród radnych oraz pomaga w sporządzaniu protokołów rady. Skończyło się drukowanie i kopiowanie tysięcy stron dokumentów.
Przed XXIII sesją Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 2 marca 2016 r., radni otrzymali tablety i wzięli udział w szkoleniu wyjaśniającym działanie pakietu „eSesja”. Projekty uchwał zostały im przekazane już tylko elektronicznie. Kolejnym krokiem było korzystanie z systemu do głosowania – po raz pierwszy zastosowane na XXIV sesji, która odbyła się 16 marca. W czasie posiedzenia system umożliwił zaprezentowanie przedmiotu głosowania, listy radnych biorących w nim udział, a także zapisanie wyników głosowania. Informacje z głosowania nad każdą z uchwał zostały następnie automatycznie przeniesione do projektu protokołu z posiedzenia.
Nowy system ułatwi wymianę informacji pomiędzy radnymi i pracownikami Biura Rady. Dostęp do danych zgromadzonych w systemie możliwy jest przez Internet – wszyscy radni otrzymali już swoje hasła dostępowe i rozpoczęli korzystanie z pakietu „eSesja”.

Zobacz również: