Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie zakończyła drugi etap akcji edukacyjno-społecznej „Książki dla Polaków na Wschodzie,” w wyniku której polskie ośrodki na Kresach zostały wyposażone w 5 tys. polskich książek.

Akcja trwa od 2014 roku. W tym czasie Fundacja zakupiła i dostarczyła do polskich ośrodków na Wschodzie 5 tys. książek. Książki trafiły do 20 polskich ośrodków na Kresach. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wyposaża polskie ośrodki na Kresach w nowe książki z dziedziny historii, archeologii, geografii, geologii, kultury, psychologii i literatury polskiej. – Wiele razy przeprowadzaliśmy zbiórki używanych książek i dostarczaliśmy je dla Polaków na Wschodzie. Założyliśmy już kilkanaście bibliotek na Kresach. Tym razem postanowiliśmy zaopatrzyć polskie ośrodki w nowe, wartościowe i ciekawe publikacje. Uznaliśmy, że naszym rodakom, których powojenne układy międzynarodowe oddzieliły od ojczyzny, należy się trochę polskości – mówi Joanna Aleksandra Biniszewska – prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Mając na uwadze sytuację polskich organizacji na Wschodzie, działających w trudnych warunkach ekonomicznych, Fundacja Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie postanowiła zorganizować przedsięwzięcie, aby pogłębić więź między Polakami w kraju i Polakami na Kresach, wzmocnić kontakt z językiem polskim i historią oraz poszerzyć wiedzę o Polsce, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy polskie publikacje dotarły w tym roku na Syberię.

                                      *****

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie powstała w 2009 roku. Organizacja pomaga Polakom na Kresach, kultywuje tradycje kresowe i chroni pamięć o Kresach. Szczególną opieką obejmuje dzieci, pomagając polskim szkołom i organizacjom na Kresach. W 2010 roku Fundacja założyła Muzeum Lwowa i Kresów, które w 2011 r. otrzymało regulamin i nadzór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Lwowa i Kresów jest otwarte dla zwiedzających. Przedsięwzięcia i dorobek Fundacji jest regularnie zamieszczany na stronie www.muzeumlwowa.pl.

Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m.in. Banku Zachodniego WBK, Fundacji PZU, Wydawnictwu TRIO, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Fundacji Grupy PERN – Przyjaźń” i wielu osób prywatnych. Autorzy książek wydawanych w TRIO przekazali dla rodaków na Wschodzie swoje egzemplarze autorskie.

Zapotrzebowanie na polskie książki na Kresach jest ogromne. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, zajmująca się od wielu lat pomocą materialną i finansową dla Polaków na Kresach oraz Wydawnictwo TRIO, wydające ciekawe publikacje z wielu dziedzin, podjęły wspólną inicjatywę pomocy naszym rodakom na Wschodzie. – Wyposażyliśmy polskie ośrodki na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Estonii i Rosji w książki wybrane specjalnie pod kątem potrzeb edukacyjnych. Ośrodki, którym pomagamy, zrzeszają ponad 13 tysięcy Polaków, w tym ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży. Są to szkoły, ośrodki kultury i biblioteki, powstałe często przy wsparciu Fundacji. Szczególnie zależy nam, aby z przekazanych książek mogli czerpać wiedzę nauczyciele, studenci i uczniowie, w tym maturzyści. – podsumowuje drugi etap akcji fundator i koordynator projektu, Bogdan Biniszewski.

Ciągle nowe ośrodki zgłaszają się z prośbą o książki. Co roku lista ośrodków jest poszerzana. Z tego też względu Fundacja Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie rozpoczęła już przygotowania do kolejnego etapu.

Zobacz również: