Polska i Europa podejmują starania, aby stworzyć kulturę innowacji. Jest ona konieczna dla budowania społeczeństwa i gospodarki opartych o wiedzę, ukierunkowanych na globalną konkurencyjność. Udział kobiet w tym procesie jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. Absolwentki kierunków technicznych i ścisłych muszą mieć swój wkład w tworzenie nowych rozwiązań w obszarze naukowo-technologicznym. Ich potencjał i kreatywność tworzą unikatowy wkład w rozwój innowacyjności kraju.

Akcja Dziewczyny na politechniki! i jej „młodsza siostra” – Dziewczyny do ścisłych! zainicjowane przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy, za najważniejszy cel stawiają sobie przełamywanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. Bo nauka i technologia potrzebują kobiet.

Akcja odbywa się po raz dziewiąty, możemy zatem mówić już o pokoleniu Dziewczyn na politechniki!
–grupie młodych kobiet zainspirowanych przez nas do podjęcia studiów technicznych. Dzięki kolejnym edycjom akcji na polskich uczelniach technicznych studiuje blisko 20000 dziewczyn więcej niż siedem lat temu, podczas gdy ogólna liczba studentów w Polsce ze względów demograficznych maleje.

Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!Były pierwszym, pionierskim i zarazem największym projektem promującym kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea projektu narodziła się w roku 2006. Z roku na rok rośnie zainteresowanie akcją, nie tylko wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych, stojących przez wyborem dalszej drogi kształcenia, ale także wśród gimnazjalistek, które w tym roku zapraszamy również do udziału w akcji.

Kulminacyjnym punktem akcji jest co roku Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn.
W czwartek 7kwietnia br. panie pracujące na uczelniach, a także studentki i absolwentki, spotkają się z uczennicami, aby opowiedzieć im o swojej ścieżce kariery i zawodowych fascynacjach. Zaproszą dziewczyny do zwiedzania laboratoriów, zorganizują warsztaty, wykłady i pokazy, stworzą szansę dotknięcia tego, nad czym się pracuje na kierunkach technicznych i ścisłych. Studentki opowiedzą zaś o blaskach i cieniach studiowania w grupach z przewagą „pierwiastka męskiego”. W działaniach Dnia Otwartego nierzadko uczestniczą rektorzy uczelni technicznych, którzy podkreślają, że kobiety doskonale radzą sobie na kierunkach uznawanych tradycyjnie za „męskie”.

Organizatorzy akcji cieszą się ze stopni inżynierskich i magisterskich, które co roku uzyskują kolejne dziewczyny z politechnik. Są dumni, że coraz więcej dziewczyn wychowanych na akcji nie boi się sie również wchodzić na drogę naukową. Bo ten najważniejszy styk, na którym powstają innowacje, których tak bardzo potrzebuje polska i europejska gospodarka, to właśnie nauka i przemysł.
Pokolenie kobiet zainspirowanych przez akcję Dziewczyny na politechniki! wprowadzi nową jakość do powstającej w Polsce z trudem kultury innowacji.

LISTA UCZELNI

Akcja  Dziewczyny na politechniki! 2016

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
• Politechnika Białostocka
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Opolska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Rzeszowska
• Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
• Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Akcja Dziewczyny do ścisłych! 2016

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• Uniwersytet Warszawski
– Wydział Fizyki

Zobacz również: