Rok 2016 zapowiada się naprawdę bardzo aktywnie. Burmistrz Miasta Milanówka rozpoczyna projekt Milanówek Miasto Mieszkańców, który ma na celu oddać w ręce Mieszkańców wiele kluczowych spraw dotyczących Milanówka. Jeżeli do tej pory mieli Państwo poczucie, że wszystko dzieję się poza Wami, w tym roku mogą to Państwo zmienić. Wszystko zależeć będzie od aktywności i chęci uczestnictwa w zbliżających się wydarzeniach.

Jakie to będą wydarzenia?
Na początku Budżet Obywatelski, czyli Mieszkańcy decydują o tym jak zainwestować 300 000 zł z budżetu Miasta. Działania będą dwuetapowe: w pierwszym etapie Mieszkańcy składają swoje propozycje i projekty, a w drugim etapie Mieszkańcy wybierają w powszechnym głosowaniu te, które chcą aby zostały zrealizowane. Zachęcamy wszystkich do nadsyłania swoich pomysłów w terminie 14 marca – 15 kwietnia 2016 roku.

Kolejnym istotnym wydarzeniem będzie opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tutaj też zaangażowanie Mieszkańców odbędzie się dwuetapowo: 19, 20 i 22 marca br. na ulicach Milanówka pojawią się przedstawiciele firmy BUDPLAN wykonującej na zlecenie Miasta Studium, w celu przeprowadzenia z Mieszkańcami ankiety dotyczącej głównych ich potrzeb w kwestii lokalizacji wybranych stref w mieście. W drugim etapie 27 kwietnia i 7 maja br. zaprosimy Mieszkańców na warsztaty, na których w grupach kilkuosobowych spróbujemy wyznaczyć na mapie Miasta najważniejsze strefy i kierunki jego rozwoju. Zapisy na warsztaty prowadzone są mailowo na adres promocja@milanowek.pl lub telefonicznie 22 758 30 61 wew. 224.
29 i 30 marca zapraszamy na warsztaty „Konsultacje z zasadami”, Urzędnicy Miasta wraz z Mieszkańcami wspólnie określą zasady konsultacji społecznych w Milanówku. Warsztaty poprowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, a odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej 4 (wejście od ulicy Pasiecznej, przy parkingu, na parterze), o godzinie 18:00. Zapisy na warsztaty prowadzone są mailowo na adres promocja@milanowek.pl lub telefonicznie 22 758 30 61 wew. 224
Poza tym na stronie internetowej Miasta regularnie pojawiają się konsultacje społeczne dotyczące bieżących spraw. Obecnie na ukończeniu jest procedura utworzenia Rady Seniorów – przed nami wybory do rady. Czekamy również na inicjatywę ze strony milanowskiej młodzieży, która może zgłosić potrzebę założenia Rady Młodzieży. Jesteśmy także otwarci na współpracę i zaangażowanie Mieszkańców w organizację wydarzeń miejskich jak np. Festiwal Otwarte Ogrody, Dzień Sportu czy Święto Miasta.
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich Mieszkańców w każdym wieku do czynnego udziału w życiu Miasta. Wspólnie możemy przywrócić Miasto jego Mieszkańcom i zbudować silną więź społeczną. Wspólne działania to także nowe znajomości i przyjaźnie, pomysły na wspólne spędzanie wolnego czasu bez potrzeby opuszczania granic Milanówka.

Zobacz również: