Stall selling food at the Christmas Market on the main square in Krakow, Poland (7 December 2013). Krakow's old city centre is a UNESCO World Heritage Site, and its main square (Rynek Glowny) is the largest medieval town square in Europe

15 marca 2016 roku odbył się Kongres „Konsument 2016”pod hasłem „Etyczny biznes- bezpieczny konsument”, którego współorganizatorem było Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Kongres „Konsument 2016” odbył się po raz drugi i był związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Konsumenta. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych zarówno rozwojem rynku i polskiej gospodarki, jak i podnoszeniem poziomu ochrony konsumentów. Istotną rolę w realizacji tego ostatniego zadania mają nie tylko organizacje i instytucje bezpośrednio zaangażowane w pomoc i edukację konsumentów, ale także instytucje nadzorujące rynek, przedsiębiorcy oraz organizacje handlowe i biznesowe.

W trakcie Kongresu odbyło się sześć warsztatów tematycznych prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. PSSB przygotowało wspólnie z Konfederacją Konsumentów warsztat „Rynek sprzedaży poza lokalem oraz sprzedaży internetowej”. Warsztat prowadzili:mec. Michał Chodkowski, Administrator Kodeksu PSBB oraz Michała Herde, Prezes Oddziału Warszawskiego Federacji Konsumentów. Omawiane były zarówno aspekty prawne obu branż jak i konkretne przykłady rzetelnych i nieuczciwych praktyk rynkowych. Przedstawione zostały również szczegółowe działania PSSB i firm członkowskich w zakresie tworzenia i przestrzegania standardów etycznych, takie jak: dodatkowe uprawnienia przyznawane konsumentom (np. wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy) kampanie i akcje informacyjne w mediach przestrzegające przez złymi praktykami, współpraca z instytucjami i organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów.W podsumowaniu warsztatu podkreślono, żewspólne działania edukacyjne różnych organizacji i stowarzyszeń, zarówno konsumenckich jak i przedsiębiorców, poprawią w dłuższej perspektywie satysfakcję i lojalność klientów.
Jestem bardzo zadowolona z tego, że od kilku lat utrzymujemy stałe kontakty z organizacjami konsumenckimi i rzecznikami konsumentów. Głęboko wierzę, że mamy wspólny cel odnośnie ochrony interesów konsumentów. Cieszę się, że prowadzimy spójne działania PR w mediach, że edukujemy konsumentów w jaki sposób można uniknąć skutków działania nierzetelnych firm sprzedaży bezpośredniej i gdzie szukać pomocy jeśli jest taka potrzeba – mówi Ewa Kudlińska – Pyrz Przewodnicząca Zarządu PSSB

Zobacz również: