Łąki, puszcze, parki i doliny Mazowsza – takie zakątki uwiecznione przez przedszkolaków w pracach plastycznych mogą brać udział w konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego. To inicjatywa łącząca wiedzę ekologiczną z umiejętnościami plastycznymi. Prace można przesyłać do urzędu marszałkowskiego do 25 kwietnia 2016 r. Nagrody rzeczowe będą przyznane zarówno zwycięskim przedszkolom, jak i samym autorom prac.

– Konkurs skierowany do najmłodszych mieszkańców Mazowsza, czyli do przedszkolaków, ma polegać na przedstawieniu pracą plastyczną – różnymi technikami, otaczającej nas przyrody. Przedszkolaki będą pokazywały, jak widzą nasze parki, łąki, nasze mazowieckie krajobrazy – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. – Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie – również opiekunów, którzy razem z dziećmi przygotowują te pracy. Na dzieci oczywiście czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs organizowany jest po raz ósmy. Co roku ma formę różnorodnych prac plastycznych, ale zmienia się jego tematyka. W tym roku chodzi o uwrażliwienie najmłodszych na walory przyrodnicze Mazowsza. Stąd tematem są mazowieckie łąki, parki, doliny i puszcze. Ideą jest wzmocnienie wśród przedszkolaków poczucia bliskości z otaczającą je naturą. Inspiracji do pracy dzieci mogą szukać we wspomnieniach z odwiedzanych miejsc, ale może być to również okazja do spacerów i pieszych wycieczek, które pozwolą odkryć piękno mazowieckiej przyrody.
Udział w konkursie to przede wszystkim świetna zabawa i nauka, ale na laureatów czekają też nagrody. Zarówno zwycięskie, jak i wyróżnione przedszkola otrzymają nagrody rzeczowe. Również autorzy tych prac otrzymają nagrody, a na nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu czekają nagrody – upominki.
Prace przesłane na konkurs mogą być wykonane dowolną techniką, ale powinny być dwuwymiarowe. Możliwe jest zrobienie jej w formacie A1 (czyli 841 mm x 594 mm) lub A2 (594 mm x 420 mm). Co ważne – prace muszą być wykonane wspólnie przez troje dzieci.
Do urzędu w ramach konkursu z każdego przedszkola może być przesłana tylko jedna taka praca plastyczna. Oczywiście, przy czynnościach, które nie mogły być samodzielnie i bezpiecznie wykonane przez dzieci dopuszczana jest pomoc ze strony nauczyciela. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach.
Pracę wybraną do konkursu należy składać wyłącznie razem z załączoną kartą zgłoszeniową na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Termin mija 25 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej na temat konkursu można przeczytać w jego regulaminie (załącznik do informacji).
Konkurs jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: