Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej XV edycji Nagrody im. C. K. Norwida w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr przyznawanej za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na terenie Mazowsza oraz do XII edycji Nagrody Dzieło Życia przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artystycznej.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.
W przypadku Nagrody Dzieło życia uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.
Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a laureat Nagrody Dzieło Życia 25 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują natomiast imienny medal okolicznościowy.
Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy
Kandydatury można zgłaszać w formie elektronicznej na stronie internetowej nagrody: www.norwid.mazovia.pl lub przesyłając wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej nagrody) na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Norwida lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl . Termin zgłaszania kandydatur upływa 26 kwietnia 2016 rok

 

Zobacz również: