Young woman discussing during a job interview at office

21 marca rusza kampania społeczna skierowana do milionów Polaków posiadających oszukańcze fundusze i polisolokaty. Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” w ramach akcji uruchomi m.in. ogólnopolską linię telefoniczną za pośrednictwem, której poszkodowani otrzymają bezpłatne informacje, w jaki sposób wyplątać się z toksycznych produktów finansowych.
Finalnym rezultatem kampanii ma być dotarcie do szerokiej opinii publicznej z informacją
o problemie i o możliwościach jego rozwiązania. W ramach kampanii Stowarzyszanie „Przywiązani
do Polisy” przygotuje plakaty informacyjne, które planuje rozpowszechnić w urzędach i parafiach na terenie całej Polski.
– Świadome społeczeństwo będzie wpływać na instytucje państwowe i w ten sposób uruchomione zostanie dodatkowe wsparcie dla osób, które zostały złapane w pułapkę polis z funduszem inwestycyjnym- mówi Jacek Łęski prezes Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy”.
– Nacisk mediów oraz opinii publicznej powinien zwrócić uwagę władz Rzeczypospolitej, które mają obowiązek stanąćpo stronie obywateli i wprowadzić w Polsce rozwiązania systemowe stosowane
w krajach Unii Europejskiej, eliminujące bezprawne praktyki towarzystw ubezpieczeniowych.
Funduszowo-polisowy przekręt stulecia
Miliony Polaków kupiło różnego rodzaju polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
czyli tzw. polisolokaty. Miały one służyć pomnażaniu oszczędności. Tymczasem zarabiają na nich jedynie towarzystwa ubezpieczeniowe. W ekstremalnych przypadkach „polisolokaty” tracą nawet
do 50% wartości w pierwszym roku oszczędzania. W perspektywie kliku lat straty te przekraczają nawet 80%! Kiedy ludzie orientują się, że wpadli w finansową pułapkę i chcą wyplątać się
z toksycznego produktu, ubezpieczyciele stosują nawet 100% „opłatę likwidacyjną” bezprawnie zabierając oszczędności klientów. Organy państwowe z Komisją Nadzoru Finansowego na czele
przez ostatnie lata pozostawiły ludzi samych z problemem, prowadziły działania pozorowane,
a tworzone akty prawne nie usunęły skutecznie rezultatów oszukańczego procederu.
Konkretna pomoc – bezpłatna informacja telefoniczna
Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” zorganizowało dyżury prawników i ekspertów,
którzy udzielają bezpłatnych porad dotyczących tego, jak wyplątać się z niekorzystnej umowy
i odzyskać utracone pieniądze. Kampanię informacyjną podzielono czasowo i terytorialnie na etapy. W każdym miesiącu działania obejmą jedno lub dwa województwa. Konsultacje dla Warszawy
i województwa mazowieckiego są udzielane od 21 marca do 8 maja (poniedziałek- piątek
w godz. 10.00 do 17.00).Bezpłatne numery telefonów:665 854 410, 665 854 730, 721 565 623, 665 851 314.
Sądy na szczęście po stronie klientów
Niestety najskuteczniejszą drogą do odzyskania własnych oszczędności jest dziś proces sądowy. Polskie sądy wielokrotnie orzekały, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w umowach niedozwolone zapisy. Wielokrotnie stwierdzały, że sprzedaż tzw. polisolokatbyła nierzetelna,
a klientów nie informowano wyczerpująco o ryzyku związanym z kupowanymi „polisami”.
– Dopóki ubezpieczyciele nie zobaczą wyroku, udają, że nie wiedzą o co chodzi i traktują klientów arogancko. Szanse na odzyskanie oszczędności są tymczasem bardzo duże – mówi prawnik
Anna Lengiewicz.- Sądy z reguły stają po stronie konsumentów i nakazują oddanie bezprawnie pobranych opłat. Wielu poszkodowanychczeka jednak proces sądowy.
Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” jest organizacją samofinansującą się, nie jest związane
z żadną partią polityczną. Zarząd i członkowie stowarzyszenia są zwolennikami gospodarki wolnorynkowej, ale stanowczo sprzeciwiają się działaniom instytucji finansowych łamiących prawo
i wykorzystujących swą pozycję, by bezprawnie pozbawiać ludzi pieniędzy.Stowarzyszenie zaprasza do kontaktu i współpracy poszkodowanych oraz sympatyków tego obywatelskiego przedsięwzięcia.
Wszystkie informacje dotyczące działalności znajdują się na stronie www.przywiazanidopolisy.pl
oraz na profilu Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy” na Facebooku.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod mail przywiazanidopolisy@gmail.com
i lub tel. +48 510 510 741

Zobacz również: