Od jakiegoś czasu mam problemy z ZUS. Prowadzę w Polsce działalność gospodarczą, a zatrudniony jestem w Wielkiej Brytanii na ½ etatu i tam podlegam ubezpieczeniu. W Polsce nie płaciłem składek. Latem 2015 roku ZUS nakazał mi wpłacenie zaległych składek, bo stwierdził, że umowa o pracę była fikcyjna i uznał ją za nieważną. Odwołałem się do sądu. Czy mam jakieś szanse na wygraną?
Zbigniew P.

Rzeczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął kwestionować umowy o pracę zawarte za granicą, które pozwalały na tzw. optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Sądy I i II instancji przyznawały w tej mierze rację ZUS-owi i podtrzymywały jego decyzje, nakazujące spłatę składek wraz z odsetkami.
W wyniku skargi kasacyjnej jednej z osób, która toczyła spór z ZUS, sprawa zawisła przed Sądem Najwyższym. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2013 r. Sygn. akt II UK 333/12 wskazano, że „Osoba podejmująca pracę w innym państwie Unii podlega w zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca najemna. ZUS nie ma prawa unieważniać umowy zawartej poza granicami Polski”.
Aby podważyć umowy zawarte za granicą, ZUS powinien wystąpić więc z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości, co do istnienia stosunku pracy, do kraju, w którym umowa o pracę została zawarta. Jeżeli więc ZUS tego nie uczynił, a mimo to kwestionuje zawartą przez Pana za granicą umowę o pracę, to oczywiście Pańskie stanowisko kwestionujące zasadność decyzji Zakładu, powinno zostać uznane przez Sąd za uzasadnione.
Podstawa prawna: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2013 r. Sygn. akt II UK 333/12.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: